Obec Mladý Smolivec

Hasičárna ve Starém Smolivci

Hasiči ve Starém Smolivci budou mít v letošním roce kompletně zrekonstruovanou hasičárnu.

V roce 2011 jsme požádali do programu PSOV 2011 PK o dotaci na první etapu kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Starém Smolivci. Smyslem projektu bylo hasičárnu rozšířit, přidělat sociální zařízení a zvětšit společenskou místnost hasičů. V první etapě byly provedeny zemní práce, zhotoveny základy přístavby, hrubá stavba, nový krov a nová střecha. Náklady na první etapu byly 633 tis. Kč vč. DPH a dotace, kterou jsme obdrželi od Plzeňského kraje, činila 250. tis Kč. V roce 2012 jsme ve stavbě pokračovali a i na tuto akci jsme požádali do programu PSOV 2012 PK. I v druhé etapě jsme byli úspěšní a mohli jsme začít stavět. Plzeňský kraj nám schválil dotaci ve výši 257 tis. Kč. Druhá etapa pro nás představovala dokončení celé přestavby. Byly provedeny úpravy vnitřních povrchů, výstavba příček, betonové podlahy, byla osazena okna, dveře a nová vrata, stropy, sociální zařízení, položena podlahová krytina, nová elektroinstalace, okapy a byla provedena omítka fasády, hasičárna tak dostala nový kabát. Samozřejmě byla postavena nová jímka. Druhá etapa znamenala pro obec náklad ve výši 626 tis. Kč. Hasičárna zatím nebyla zkolaudována, protože se muselo provést zaměření stavby a počasí se k nám stále staví zády. Letos na jaře vybavíme hasičárnu nábytkem a zařízením, upravíme okolí a slavnostní otevření plánujeme na oslavy 600. výročí založení obce, které by měly proběhnout v září 2013. Na přestavbě se podíleli i hasiči SDH Starý Smolivec, kteří zde provedli brigádnické hodiny na bourací a úklidové práce, kterými jsme ušetřili skoro 100 tis. Kč. Věříme, že se hasičům bude v nové hasičárně dařit.

Autor článku: Kubová E.
Autor fotografií: Kubová E.