Obec Mladý Smolivec

Hasičské cvičení 4. 6. 2022 v Budislavicích

Po třech letech jsme mohli opět zavítat na hasičskou soutěž okrsku, kterou v letošním roce pořádal SDH Budislavice.

Již před nějakou dobou proběhla valná hromada okrsku rovněž v Budislavicích, kde se již o cvičení hodně domlouvalo, a bylo dohodnuto, že se udělá schůzka, na kterou přijdou zástupci cvičících družstev a upřesní se zde pravidla. Tato schůzka proběhla v Mladém Smolivci u Obecního úřadu a musím říci, že to bylo velmi příjemné a předešlo se zbytečným dohadům. Každopádně se domácí sbor ujal příprav a v pátek ráno, kdy si velká část domácích vzala dovolenou, se začalo s největší částí příprav. Zázemí pro soutěž celkem rychle vyrostlo a novinkou bylo, že na místě samém měla probíhat i večerní taneční zábava. Samozřejmě za příznivého počasí. V sobotu ráno se doladily poslední detaily a kolem jedné začali přijíždět první soutěžící. Do soutěže byla přihlášena čtyři družstva dětí, tři družstva žen a šest družstev mužů. Mužských družstev bylo šest, protože domácí Budislavice měli hned dvě družstva, a to mladší a starší. Mladší byl tým složený ze samých nováčků. Starší družstvo zde bylo jen pouze jako doprovod, aby se se svou bohatou soutěžní kariérou rozloučilo na domácí půdě. I když kostra tohoto družstva by v příštím roce oslavila třicet let na soutěžní scéně a s věkovým průměrem 49,3 let patřili rozhodně k nejstarším soutěžícím. Jen si dovolím pár historických poznámek k tomuto družstvu, aby čtenáři věděli, že jejich kariéra byla opravdu bohatá. Toto družstvo sestavil v roce 1993 Vlastimil Sedláček a pravidelným tréninkem ho přivedl mezi okresní elitu, kdy na okresních finálových soutěžích zaznamenalo dvě první, dvě druhá, dvě třetí a jedno čtvrté místo. Samozřejmě než k těmto výsledkům došli, tak jejich cestu doprovázelo spoustu neúspěchů a zklamání, ale důležité je se poučit, nehodit flintu do žita a začít bojovat zase znovu. To jen na okraj, a teď zpět k letošnímu cvičení. Nejprve bylo cvičení zahájeno společným nástupem, kdy ho zahájil starosta místního sboru. Poté paní starostka přítomné pozdravila a předala stuhu k praporu SDH Mladý Smolivec a SDH Dožice vlaječku, protože v covidové pauze jejich sbory oslavily 125 let od svého založení. Dále zavelel velitel okrsku rozchod a začalo se soutěžit. Nejprve své umění předváděly děti na štafetové dráze a musím říci, že bylo stále na co koukat a i jejich výkony byly obdivuhodné. Dále ve štafetách pokračovaly ženy a i zde bylo vidět, že si s vybavením a překážkami rozumí. Po druhých pokusech přišlo na řadu přemístění překážek, neboť na dráhu přišli muži a jako první se představil domácí mladší tým. Musím říci, že štafety celkem rychle utíkaly a ani nedocházelo k nějakým zdržovačkám a zpožděním a soutěž celkem rychle utíkala. Během soutěže měli naši nejmenší možnost si zajít vyzkoušet několik her, za které dostávali sladké odměny, a během celého odpoledne se na stanovišti vystřídaly snad všechny děti. I muži měli své štafetové pokusy u konce a opět pořadatelé rozebrali překážky a začalo se s požárními útoky. Nejprve opět děti, dále ženy a jako poslední muži. Celé odpoledne nás provázelo celkem hezké počasí, kdy nebyla ani zima ani horko, ale těsně před koncem přece jen začalo trošku pršet a závěrečný nástup a vyhlášení probíhal v dešti. Nejprve se opět začalo s vyhlašováním kategorie dětí, kdy byly všechny vyhlášeny na místě prvním, neboť jejich úsilí si první místo opravdu zasloužilo. Dětská družstva dostala svůj pohár a byla dekorována medailemi a pytlíčky s dobrotami. Paní starostka vždy oceněné vyfotila a mohlo se pokračovat. Po dětech byl vyhlášen nejstarší cvičící hasič, kterým byl Vašek Klain z Budislavic, který již oslavil šedesáté narozeniny a musím podotknout, že absolvoval jak štafetu, tak útok. Na štafetě dokonce zdolával lavičku a v ničem nezaostával za svými mnohdy o dvě generace mladšími kolegy. Dále se vyhlašovali ženy a následně i muži, zde družstva dostala pohár podle umístění, diplom a lahev utopenců, z které měli někteří největší radost. Po ocenění všech soutěžících byl velen rozchod a cvičení bylo ukončené. Ještě závěrečná fotka družstev a pořadatelé započali s přesunem stanů a přípravou na zábavu. Musím poděkovat i lidem buď přihlížejícím, nebo z ostatních sborů, kteří přiložili ruku k dílu a ochotně pomohli. Po celkem rychlém přesunu následovala produkce hudební skupiny Bells, která nás celým večerem provázela. Jak už to tak bývá, někomu se produkce líbila více a někomu méně, ale za mě to bylo zdařilé vyvrcholení celkem zdařilé akce. Čas rychle utíkal a přišla poslední série, konec a odchod unavených účastníků do svých domovů. Tím samozřejmě skončilo hasičské cvičení pro návštěvníky z okolních obcí, ale ještě ne pro pořadatele, neboť v neděli již v osm ráno se začalo s úklidem a odpoledne bylo na louce všechno jako před cvičením.

Závěrem se sluší poděkovat sponzorům, kterými byli Obec Mladý Smolivec a SH ČMS Plzeň – jih. Samozřejmě musím poděkovat lidem v Budislavicích, ať už hasičům, nebo ostatním, kteří pomohou vždycky, když se v Budislavicích nějaká akce připravuje, neboť bez nich by žádná akce nebyla a mohl by mít člověk plnou hlavu nápadů. Prostě musí být kolem lidé, na které se můžete spolehnout, a žádná pomoc není malá. Teď mi již jen zbývá rozloučit se se čtenáři, na shledanou příští rok v Radošicích.

Výsledky:

Děti:

 1. Mladý Smolivec st.
 2. Mladý Smolivec ml.
 3. Radošice
 4. Dožice

Ženy:

 1. Dožice                         220,35s
 2. Radošice                     225,10s
 3. Mladý Smolivec         267,81s

Muži:

 1. Starý Smolivec           195,75
 2. Dožice                          200,59
 3. Budislavice ml.           219,43
 4. Mladý Smolivec          223,94
 5. Radošice                      238,40
 6. Budislavice st.             247,84

Autor článku: Honza Spour
Autor fotografií: Eva Kubová