Obec Mladý Smolivec

Historie a památky Budislavice

Historie a památky obce Budislavice.

Historie

První zmínka o vsi je z let 1370-1371. Uvádějí se držitelé místní tvrze bratři Filip a Miroslav z Budislavic. Roku 1401 náležely Budislavice Beneši z Choustníka a r.1418 Mikuláši z Kladrubec. V roce 1456 příslušely ke Lnářům. 1577 byly prodány Mauricovi Chanovskému z Dlouhé Vsi a ke statku Dožice a v roce 1420 je vlastnil Jindřich z Budislavic. Kostelík sv. Jiljízde stával již ve 14 stol. V roce 1723 byl přistavěn. Obraz na hlavním oltáři je z r.1859.Obraz p.Marie Růženecké pochází z roku 1904 (dílo J. Mathausera). Největší zvon pocházel z roku 1550, menší byl z roku 1524, nejmenší byl datován 1879. Hřbitov kolem kostela sloužil okolním vsím včetně St. Smolivce. Na návsi stojící kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena 1896.
Po vyhnání kněží podobojí, v době pobělohorské, byl jako první obsazen katolickým knězem kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově a to roku 1700. K němu bylo přifařeno široké okolí včetně Budislavic, Nových Mitrovic a Starého Smolivce. Budislavický kostel a dožický Na Kamýku sloužily od poloviny 18. století jako filiální s občasným provozem. Po obsazení fary hvožďanské r.1786 byl Starý Smolivec přifařen ke Hvožďanům. Lokálie budislavská byla povýšena na farnost r.1857.
Triviální škola byla zřízena 1790. Prvním učitelem byl F.Horák, cvočkař. Od 1798 po dobu 67 let nepřetržitě pak Matěj Bach, zchudlý právník, vzdělanec a talentovaný hudebník. Stará škola o jedné místnosti byla 1.9.1839 nahrazena novou budovou. Zdejší škola od 1818 dvoutřídní, od 1883 trojtřídní.1913 měla škola 146 žáků z Budislavic, Přebudova a Ml.Smolivce. Kladrubecké děti docházely do zdejší školy do roku 1899. Dnes už bohužel škola nefunguje.
Ves byla zpustošena na počátku třicetileté války. Roku 1654 zde byly 4 usedlosti funkční, dvě pusté, 5 chalup a dva domky. 1739 jsou zaevidováni 4 sedláci, 5 chalupníků a 4 domkáři. Roku 1770 napočítáno 14 domů. Před 1. světovou válkou čítaly Budislavice 55 domů s 286 obyvateli.

Památky

1. Kostel sv.Jiljí
Raně gotický kostel sv. Jiljí z 2. poloviny 13. století s obdélníkovou lodí a stejně širokým, trojboce uzavřeným kněžištěm tvoří dominantu Budislavic. Sakristie je přiřazena k východní straně kostela. K západnímu průčelí přiléhá věž krytá cibulovitou bání a později přistavěná předsíň z roku 1723. Hlavní rokokový oltář z druhé poloviny 18.století zdobí obraz z roku 1859. Kostel byl barokizován v 18.století a dalšími úpravami prošel i v století devatenáctém.

2. Kaple sv.Jana Nepomuckého
Kapli nechal postavit farář Jan Černý na sklonku devatenáctého století v pseudorománském slohu. Stavbu obdélníkového půdorysu uzavírá užší trojboce založené presbyterium.

3. Památník padlých v první sv.válce

Související články:

Kdo namaloval budislavického patrona kojících matek?

Kdo namaloval budislavického patrona kojících matek?

Sv. Jiljímu je zasvěcen budislavický kostelíček, jehož založení je datováno již do 13. století; už v roce 1365 byl významným kostelem farním.

František a Josef Zdeněk Raušar

František a Josef Zdeněk Raušar

Bratři Raušarové jsou považováni za jedny z nejvýznamnějších rodáků z Budislavic.