Obec Mladý Smolivec

Historie a památky Dožice

Historie a památky obce Dožice.

Historie

Ve 14. stol (1318) zde stávala tvrz na níž sídlili Racek a Lev. V 15. století, nejprve patřila Pelhřimovi, později Janovi a Černínovi. Poté na tvrzi sídlili Martinkovští z Roseče. Z nich poslední Jan prodal Dožice r.1553 M.Chanovskému z Dlouhé Vsi. Ti je drželi do r.1660, kdy je koupí získal Vilém A. Vitanovský z Vlčkovic.1664-1689 náležely A. J. Bukovanské. 1689 koupila Dožice obec rokycanská, ale 1698 je prodala Janu Unvertovi. Ten je dohodou směnil s Adamem Fortunátem Kocem z Dobrše za Obytce. 1723 se stal pánem na Dožicech Jan Josef Vančura z Řehnic. Jeho bratr Jáchym c.k. rada a soudce zemský prodal Dožice1746 křížovníkům sv. Jana z nich přešlo vlastnictví na Maltéze červeného kříže.
Kostelík sv. Michaela na výšině Kamýk (608 n.m.) byl postaven M.Chanovským r.1575. Přestavěn a rozšířen v roce 1862. Farním kostelem se nikdy nestal.
Místní zámek podle popisu z roku 1746 byl zčásti dřevěný s úřednickým bytem v přízemí, nahoře s panskými pokoji. Při dvoře je evidován pivovar a lihovar, obojí zaniklo ve druhé polovině 19.stol.
Podle berní ruly r.1654 bylo v Dožicích 9 gruntů osedlých a jeden pustý. 8 chalupníků a jeden domek pustý. 1770 se vykazuje 18 hospodářů, mlýn o jednom kole na nestálé vodě, 1 žid vinopalník a 1 žebrák. Napočítáno 39 čísel. Roku 1913 měla ves 93 čísel, 493 obyvatel a dva mlýny. Na návsi jsou tři sochy z první poloviny 18.století (Jan Nepomucký, sv. Anna a sv. Antonín).
Školou náležely Dožice do Čížkova. Po složitých peripetiích byla ve vsi přestavbou někdejšího hostince zbudována a otevřena místní základní škola. Jako dvoutřídní začala fungovat od r.l888. Měrčín sem byl připojen v r.1900.
1913 měla škola 95 žáků.

Památky

1. Sochy svatých na návsi
Na návsi stojí historicky velmi cené sochy sv.Jana Nepomuckého, sv.Anny a sv.Antonína Peduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Kompoziční řešení sochy sv. Anny Samotřetí je velmi podobné tomu jaké použil roku 1707 M.V.Jackel ve své plastice sv.Anny na Karlově mostě v Praze a proto je velmi pravděpodobné že neznámí autor se nechal touto plastikou inspirovat. Sochy jsou umístěny v horní části obce na žulových podstavcích, které se skládají z několika zdobených částí s vytesaným rámováním a na přední straně s nápisy. V současné době, po restaurování v roce 1995, jsou sochy ve výborném stavu a rozhodně stojí za zhlédnutí.

2. Kostel sv. Michaela archanděla
Kostel jež nechal postavit v roce 1575 Mořic Chanovský z Dlouhé Vsi je vystavěn nad obcí na vrcholu Kamýk. Na konci devatenáctého století byl kostel přestavěn a rozšířen. V letech 1906 - 1907 byl objekt opraven a především obohacen o znaky maltézských velkopřevorů. Stavba je jednolodní s pravoúhle zakončeným presbyteriem, se sakristií na severní straně a s hranolovou věží při západním průčelí. Hlavní oltář je barokní z období po roce 1710. Boční oltář Piety je z konce 17.století. Další dva oltářky Sv.rodiny a Proměnění Páně jsou z první poloviny 18.století. V letech 2008, 2009 a 2010 byla zrekonstruována celá střecha kostela a v letech 2011, 2012 a 2013 byla opravena fasáda, byla pořízena nová okna a provedeno odvodnění celého kostela. Kostel sv. Michaela, dominanta Dožic, je tak kompletně zrekonstruován z vnějšku, ještě však zbývá vnitřek a na ten snad také v příštích letech dojde. V současné době je kostel využíván pro bohoslužby.

3. Památník padlých v první sv.válce

Související články:

Dožice – kaple sv. Michaela Archanděla

Dožice – kaple sv. Michaela Archanděla

Zajímavé pojednání o jedné z nejvýznamějších památek naší obce - Dožice – kaple sv. Michaela Archanděla

Karel Rodina

Karel Rodina

VLASTIVĚDNÉ A NÁRODOPISNÉ ČRTY Z MÉ RODNÉ VSI DOŽIC - velmi zajímavá publikace o Dožicích začátku minulého století sepasaná dožickým rodákem Karlem Rodinou.

Jiří Karmazín

Jiří Karmazín

Článek o významném dožickém rodákovi Jiřím Karmazínovi.