Obec Mladý Smolivec

Historie a památky Mladý Smolivec

Historie a památky obce Mladý Smolivec.

Historie

První písemná zmínka je o něm z r.1414. Ves patřila ke Kasejovicím, pak ke Lnářům. Roku 1551 jej získali Chanovští z Dlouhé Vsi. 1577 jej koupil Oldřich Strojetický ze Strojetic. R.1664 byl připojen znovu ke Lnářům.
Roku 1654 napočítáno 8 gruntů osedlých, dva pusté a mlýn. 1695 pak devět gruntů, pět chalup a krčma. Při číslování domů 1770 označeno 36 čísel a mlýn.
Roku 1878 vyhořel místní dvůr velkostatku lnářského.1913 zde stálo 68 domů se 393 obyvateli. Školou i farou přináležela ves do Budislavic.
Zdejší kaple je zasvěcená sv. Vavřinci. Ve vsi bývaly dva mlýny, ale hořejší z roku 1432 (později řečený Siblíkův) patříval k panství oseleckému a byl vykazován ve Starém Smolivci. V daňových výkazech je proto ve vsi veden jen mlýn o němž je zmínka r.1488 a je nazýván Lomice nebo také U Vůsí. Ke vsi náležely odedávna také dva domky stojící za vsí u lesa v Březinách. Ve třicátých až padesátých letech byly ve vsi dva hostince, krám a kovář.
Zemědělské družstvo založené v listopadu 1953 mělo schopné vedení a velmi dobře prosperovalo. K němu se postupně připojovaly okolní zemědělské celky. Byly zde vystavěny nové a rozsáhlé hospodářské a opravárenské provozy. Ves zaujala postavení hospodářského centra regionu a v roce 1960 bylo do Mladého Smolivce přeneseno i sídlo samosprávy.

Památky

1. Kaple sv. Vavřince z roku 1887

2. Památník padlých v první sv.válce

3. Památník vojína Pimonoviče

​Související články:

Motocyklový kaskadér Martin Krátký z Mladého Smolivce

Motocyklový kaskadér Martin Krátký z Mladého Smolivce

Motocyklový kaskadér Martin Krátký vystoupil se svým programem v rámci pouťových slavností v Mladém Smolivci

Kronika nejstarších usedlostí v Mladém Smolivci.

Kronika nejstarších usedlostí v Mladém Smolivci.

Vyčerpávající publikace Ing.Jaroslavy Kratochvílové o nejstarších usedlostech Mladého Smolivce.

Josef Siblík

Josef Siblík

Čánek o Josefu Siblíkovi, významnému rodákovi obce Mladý Smolivec.