Obec Mladý Smolivec

Historie a památky Radošice

Historie a památky obce Radošice.

Historie

První písemná zmínka o Radošicích je z roku 1542. Václav Zmrzlík, pán na Orlíce, Březnici a Lnářích, ji nechává zapsat do obnovených desek zemských. Roku 1577 byla ves prodána Chanovským z Dlouhé vsi a připojena k panství dožickému. Během dalšího století byla ves sedmkrát prodána, aby se v roce 1676 znovu stala součástí panství Lnáře a setrvala v něm až do roku 1924, kdy byl zdejší dvůr a pozemky k němu náležející podle zákona o pozemkové reformě rozparcelován. Zbytkový statek se stal majetkem někdejšího šafáře velkostatku Josefa Müllera.
Podle berní ruly z r.1654 zde bylo 11 rolníků usedlých, 1 chalupník, 4 zahradníci, 2 chalupy pusté, mlýn a hamr. V r.1748 bylo v Radošicích 18 hospodářů, 2 domkáři, kovář, tkadlec, mlynář, obecní pastýř a jeden podruh. 1770 je zaregistrováno 36 čísel popisných. R.1913 měla ves 69 domů se 406 obyvateli. První školu obec vystavěla r.1875. Druhou vhodnější r.1911. Po dočasném uzavření se ve škole znovu učilo od 1.9.1954 do 30.6.1975.
V letech 1901 až 1967 v obci působili divadelní ochotníci. Od konce 19.stol. zde pracovala Spořitelna. Na návsi, vedlekapličky sv. Anny, najdeme víceúčelovou obecní budovu s věžními hodinami dokončenou 30.9.1939.
Ves radošická vlastní rozsáhlé lesy, které získala roku 1573. Ostrý spor o hranice mezi rožmitálským a lnářským panstvím tehdy proti sobě vedli Florián Grispek se Zdeňkem ze Šternberka. Spor vyústil vysláním Matiáše Pekárka, komorníka zemských desek a členů zemského soudu, k vyšetření a rozsouzení sporu na místě, za účasti okolních šlechticů a svědků. Přizvaní byli i rychtáři a sedláci z Radošic, obou Smolivců, Chynína a Roželova.
Komise našla východisko sporu, když potok a pruh lesa kolem přiřkla k Rožmitálu. Pešek z Chynína tehdy dosvědčil, že zde odedávna ryby loví pro Gryspeka. Ostatní svědci pak označili hranice lesů lnářských, rožmitálských a lesů, které radošičtí odedávna užívají. Argument Gryspekův, že zde pase svůj dobytek byl odmítnut. Do zemských desek E.9 byly sporné lesy zapsány jako majetek obce Radošické. Dva rozvadění sousedé odešli s nepořízenou.

Památky

1. Kaplička sv.Anny
Datum vzniku kapličky sv. Anny se datuje k roku 1831. Kaplička má obdélnou loď s věží v průčelí a polokruhem uzavřené kněžiště. Do současné podoby byla kaplička upravena v roce 1926. Kapli nechal postavit farář Jan Černý na sklonku devatenáctého století v pseudorománském slohu. Stavbu obdélníkového půdorysu uzavírá užší trojboce založené presbyterium.

2. Památník padlých v první sv.válce