Obec Mladý Smolivec

I. BTO vyrazil do Plas 7. 5. 2022

Každý rok na jaře i na podzim pořádá I. Budislavický turistický oddíl autobusový zájezd. Tentokrát byla vybrána návštěva kostela v Lukové u Manětína, výšlap naplánován při řece Střele a rozchod ve městě Plasy.

Jako vždy byli turisté kontaktováni SMS zprávou s trošku podrobným scénářem, podle kterého se bude den ubírat, a mohli se začít přihlašovat potenciální účastníci. Autobus se zaplnil celkem rychle a 7. května v sedm hodin byl přistaven v Budislavicích u autobusové zastávky. Jako dopravce byl zvolen jako vždy pan Vohryzka, který nám vždy vyjde vstříc. Po nastoupení všech cestujících jsme udělali zastávku pro nastupující v Mladém Smolivci a v Kasejovicích. Pokračovali jsme dále na Plzeň a u benzinové pumpy proběhla přestávka na kávu a mohlo se pokračovat dál. U kostela v Lukové na nás čekal pan starosta z Manětína, který nám v kostele udělal moc příjemnou přednášku o historii nejen kostela, ale i obce samé. V přednášce zmínil i rekonstrukci kostela, kterou po etapách prochází. V kostele je umístěna výstava soch bývalého studenta Jakuba Hadravy s názvem „Věřící“. Sochy vznikly odlitkem ze sádry na živých lidech a jako formy pro odlití pan Hadrava použil všechny spolužáky ze své třídy. Jen jedno děvče ze třídy chybí, neboť jí bylo nepříjemné čekat, až sádra vytvrdne, a musela být vysvobozena o něco dříve. Dále pan starosta zmínil, jak umístění výstavy ovlivnilo i život v obci Luková, kde trvale žije pouze sedm starousedlíků a většina objektů je využívána jako rekreačních. Některé tyto objekty změnily své majitele, neboť zvýšený počet návštěvníků ne každému vyhovuje. Bylo zde krásně a s panem starostou se moc příjemně povídalo, ale museli jsme jet dále dle našeho plánu. Pan řidič nás zavezl na železniční zastávku v Mladoticích, kde větší část vystoupila a absolvovala turistickou trasu do Plas ke klášteru. Druhá část jela s panem řidičem rovnou do Plas, kde měl každý individuální program. Naše pěší cesta vedla velice krásnou přírodou, ale musím říci, že místy byla velice náročná. V souvislosti s tím bych chtěl vyzdvihnout výkon pana Maška z Kasejovic, který tuto trasu absolvoval v 85 letech. Po příchodu do Plas měl každý volné odpoledne a mohl si udělat svůj individuální program. Plasy mají svým návštěvníkům opravdu co nabídnout a nechá se zde bez problémů strávit celý víkend a stále je co objevovat a prohlížet. Každopádně se naše odpoledne chýlilo ke konci a v 17:30 byl sraz u autobusu k odjezdu domů. Za sebe musím říci, že se do Plas určitě vrátím, abych si prohlédl, co jsem při našem výletě nestihl.

Závěrem bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za disciplínu, neboť svou ukázněností pomůžou organizátorům obrovskou měrou. Další akcí bude výšlap v měsíci červnu, který bude probíhat nedaleko a bude včas upřesněn.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Zdena Spourová