Obec Mladý Smolivec

Informace o podání žádosti

Informace o podání žádosti o dotace a výsledky ankety na téma "Co víš o historii Smolivecka?"

Obec Mladý Smolivec podala začátkem září 2009 žádost o dotaci z PRV Osa IV - Leader 2007-2013, Strategický plán LEADER "Budoucnost založená na tradici", III. Výzva 2009/VYZ - 2, Fiche SPL 1.1. Obnova nemovitého dědictví regionu v rámci projektu "Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti".
V této souvislosti obec provedla, na náhodné skupině obyvatel Smolivecka, analýzu na téma "Co víš o historii Smolivecka?" Analýza měla formu krátkého dotazníku s otázkami z historie a současnosti Smolivecka.

Otázky v anketě "Co víš o historii Smolivecka?":
(správné odpovědi uvedeny pod otázkou) a výsledky v tabulkách.

Počet účastníků celkem 33
Počet účastníků - mladí 21
Počet účastníků - dospělí 12
 1. Jaká událost na území Smolivecka se váže k datu 6. října 1620?

  Bitva na Vraždě, české vojsko přepadlo nepřátelské císařské žoldnéře tábořící v prostoru mezi rybníkem Pstruhovým a Radošicemi, na katastru starosmoliveckém od Kocenky až po Stráž. Padlo dvě stě císařských vojáků.

  1. otázka   %
  Správně - celkem 0 0
  Omezené povědomí - celkem 14 42
  Nesprávně - celkem 19 58
  Správně - mladí 0 0
  Omezené povědomí - mladí 9 43
  Nesprávně - mladí 12 57
  Správně - dospělí 0 0
  Omezené povědomí - dospělí 5 42
  Nesprávně - dospělí 7 58
 2. V jakém století byl postaven barokní zámek ve Starém Smolivci?

  Počátkem 18. století a patřil pánům z Oselec, tedy Janovštím z Janovic.

  2. otázka   %
  Správně - celkem 5 15
  Nesprávně - celkem 28 85
  Správně - mladí 1 5
  Nesprávně - mladí 20 95
  Správně - dospělí 4 33
  Nesprávně - dospělí 8 67
 3. Ve kterých obcích se na našem správním území v letech 1648 až 1650 vařilo pivo?

  V Dožicích a ve Starém Smolivci.

  3. otázka   %
  Správně - celkem 3 9
  Alespoň jeden - celkem 14 42
  Nesprávně - celkem 16 48
  Správně - mladí 0 0
  Alespoň jeden - mladí 7 33
  Nesprávně - maldí 14 67
  Správně - dospělí 3 25
  Alespoň jeden - dospělí 7 58
  Nesprávně - dospělí 2 17
 4. Přes které dvě obce našeho území vedla formanská zemská stezka z Dobříše přes Příbram, Březnici do Nepomuka dále do Klatov až do Bavor? Stezka byla známá i tím, že po ní chodívala procesí poutníků na Svatou horu.

  Starý Smolivec, Dožice.

  4. otázka   %
  Správně - celkem 6 18
  Nesprávně - celkem 27 82
  Správně - mladí 1 5
  Nesprávně - mladí 20 95
  Správně - dospělí 5 42
  Nesprávně - dospělí 7 58
 5. Koncem 19. století byly v našich pěti obcích otevřeny čtyři obecné školy. V jakých obcích to bylo?

  Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

  5. otázka   %
  Správně - celkem 21 64
  Nesprávně - celkem 12 57
  Správně - mladí 10 48
  Nesprávně - mladí 11 52
  Správně - dospělí 11 92
  Nesprávně - dospělí 1 8

 6. Tipněte, kolik žáků navštěvovalo v roce 1899 školu ve Starém Smolivci?

  110 žáků.

  6. otázka   %
  Správně - celkem 9 27
  Nesprávně - celkem 24 73
  Správně - mladí 7 33
  Nesprávně - mladí 14 67
  Správně - dospělí 2 17
  Nesprávně - dospělí 10 83

 

Eva Kubová
starostka

Zveřejněno: 06.9.2009
Sejmuto: 06.10.2009