Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2006

Rekapitulace investišních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2006.

 1. Dokončení skladu SDH Radošice
 2. Osazení nového kotle do KD Starý Smolivec
 3. Oprava střechy přísálí KD Starý Smolivec, výměna okapů
 4. Nátěry střech vodojemů, zábradlí okolo pož. nádrží
 5. Rekonstrukce veř. osvětlení ve Starém Smolivci a Mladém Smolivci
 6. Výstavba dětských hřišť ve všech obcích - celkový náklad 220000,-Kč
 7. Kanalizace na hřišti Dožice
 8. Kanalizace u mlýna v Radošicích
 9. Čištění potoka v Mladém Smolivci
 10. Opravy kanalizačních šachet, vodovodních uzávěrů
 11. Schodiště v budově OÚ, zasedačka, hostinec
 12. Lino v Hostinci Ml.Smolivec
 13. Oprava čekárny Ml.Smolivec
 14. Podium a vchodové dveře u hostince Dožice


Autor fotografií: Blovský