Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2007

Rekapitulace investišních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2007.

 1. Štípačka - 17 000,-Kč
 2. Sekačka - 27 000,-Kč
 3. Veřejné osvětlení - 560 000,-Kč
 4. Dětská hřiště 4x30 - 120 000,-Kč
 5. Koše, lavičky,stůl - 30 000,-Kč
 6. Střecha přísálí KD SS - 71 000,-Kč
 7. Kontejnery na papír - 35 000,-Kč
 8. Elektrika vodojem MS - 20 000,-Kč
 9. Kotel MS OÚ - 37 000,-Kč
 10. Topení SDH MS - 10 000,-Kč
 11. PG půda - 30 000,-Kč
 12. Vlek za traktor - 25 000,-Kč
 13. Vánoční osvětlení - 25 000,-Kč
 14. Elektrika, topení knihovna D - 25 000,-Kč
 15. SDH MS - 88 000,-Kč
 16. Celkem: - 1 112 000,-Kč