Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2008

Rekapitulace investišních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2008.

Nákup křovinořezu 16000
GPS - mapy 15000
Lesní pozemek Ćížkov 30000
Projekt vodovod Budislavice 27000
Projekt rekonstrukce kostela Kamýk Dožice 10000
Nákup pozemku pod budovu TJ Starý Smolivec 11000
Nákup nových hasících přístrojů 9000
Oprava kanalizace u Brůdku ve Starém Smolivci 19000
Lavičky, koše 28000
Oplocení MŠ Starý Smolivec 30000
Rekonstrukce MŠ Starý Smolivec - okna, topení, WC 835000
Nákup nemovitosti - Statek čp. 47 ve Starém Smolivci 555000
Fotoaparát 8000
Dopravní značení - I. etapa 100000
Stan party 13000
Čištění studní Starý Smolivec 47000
Oplocení studny Starý Smolivec 35000
Lednice OÚ Mladý Smolivec 7000
Vývěsní tabule 70000
Oprava hodin Kampelička Radošice 4000
Oprava vodovodu Budislavice 17000
Nová kanalizace Budislavice - u Sluků 26000
Výměna střešní krytiny hlavní věže kostela Kamýk Dožice 320000
Komín, kamna - hostinec Dožice 35000
Oprava elektrických rozvodů KD Starý Smolivec 21000
Hasičská výzbroj SDH Mladý Smolivec 22000
Pneumatiky traktor červený 11000
Termovárnice 2 ks 7000
Akumulační kamna knihovna Mladý Smolivec 20000
Zvon na plast Starý Smolivec 17000
Územní plány pro obce Mladý Smolivec I. a II. etapa 559000
Oprava a odbahnění požárních  nádrží v Dožicích 300000
   
Celkem 3224000


Autor fotografií: Blovský, Kubová