Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2009

Rekapitulace investišních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2009.

Popis Investice Dotace Dotaci poskytl
Křovinořez 15 000,00 Kč    
Letecké snímky 20 000,00 Kč    
Vodoměry Budislavice 20 000,00 Kč    
Měření vodovod Budislavice 20 000,00 Kč    
Rošty komunikace Ml. Smolivec, Dožice 54 000,00 Kč    
Hodiny kostel Budislavice 55 000,00 Kč    
Sypátko 36 000,00 Kč    
Vodovodní řad Starý Smolivec 88 000,00 Kč    
Ořezání lip 10 000,00 Kč    
Lesní hospodářský plán 70 000,00 Kč    
Vybavení jednotek JPOV 177 000,00 Kč 177 000,00 Kč Ministerstvo vnitra
Kovárna EE 20 000,00 Kč    
Kanalizace D (Blovský, Kuba) 159 000,00 Kč    
Čekárny (Dožice 2x, Starý Smolivec 1x) 301 000,00 Kč 170 000,00 Kč PSOV Krajský úřad Plzeňského kraje
CzechPOINT (PC vybavení ) 82 695,00 Kč 70 290,00 Kč Integrovaný operační program
Rekonstrukce komunikací MS, D 6 177 000,00 Kč 5 647 000,00 Kč ROP NUTS II Jihozápad
Oprava komunikací SS, B, R 458 000,00 Kč    
Altán MS 384 000,00 Kč 268 000,00 Kč POV Ministerstvo pro místní rozvoj
Šatny TJ SS 535 000,00 Kč 398 000,00 Kč PRV ČR, osa IV. LEADER
Kostel Dožice 375 000,00 Kč 300 000,00 Kč Ministerstvo kultury
Celkem 9 056 695,00 Kč 7 030 290,00 Kč  


Autor fotografií: Blovský, Kubová