Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2011

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2011.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2011

Popis Investice Dotace Dotace poskytl
Oprava komunikace Mladý Smolivec 3 153 539,00 Kč 2 503 000,00 Kč MMR ČR - obnova obecního majetku po povodních
Pomníky Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice 800 164,00 Kč 600 576,00 Kč PRV ČR, osa IV. LEADER
Hasičárna Starý Smolivec - první etapa 704 539,00 Kč 250 000,00 Kč PSOV PK
Dětské hřiště MŠ Starý Smolivec 474 570,00 Kč 332 199,00 Kč MMR ČR
Zateplení bytu Mladý Smolivec č.p. 27, Radošice č.p. 10 (okna, zateplení) 387 157,50 Kč 182 682,00 Kč SFŽP ČR - Zelená úsporám
Oprava fasády kostela Dožice - první etapa 382 106,00 Kč 100 000,00 Kč KÚ PK
Hrnečky vodovodu Mladý Smolivec, kanalizace OÚ 81 296,00 Kč    
Kanalizace, kanál u hřiště TJ Starý Smolivec 69 732,00 Kč    
Výměna oken kostela Dožice - severní strana 63 814,00 Kč 50 000,00 Kč MK ČR
Lípy Budislavice 50 400,00 Kč    
Reklamní odznaky, placky 34 200,00 Kč    
Gumy červený traktor zadní i přední 31 650,00 Kč    
Nasvícení kostela Budislavice 30 000,00Kč    
Dopravní značení Dožice, Mladý Smolivec 24 798,00 Kč    
Plány klubovna Dožice 22 000,00 Kč    
Basketbalový koš Starý Smolivec, Mladý Smolivec 21 000,00 Kč    
Lípy Mladý Smolivec, Radošice 20 553,00 Kč    
Koše, květníky Starý Smolivec 20 160,00 Kč    
Ochranný nátěr pomníky - zídky 17 881,00 Kč    
Dveře kostel Budislavice - příspěvek 10 000,00 Kč    
Vlajka obecní 8 000,00 Kč    
Elektrika plechový sklad u hřiště TJ Starý Smolivec 5 346,00 Kč    
Květníky, lavičky Dožice 2 775,00 Kč    
Celkem 6 415 680,50 Kč 4 018 457,00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2011

Těžba dříví v m3 815,64
Vysázené stromky v ks (smrk, jedle, buk, dub) 10 100
Zalesněná plocha v ha 2,1
Ožínání v ha 11,82
Nátěr v ha 12,51
Vyklízení - klest v ha 1,08
Probírky v ha 19,14
Prořezávky v ha 11,45
   
Tržby 892 544 Kč
Dotace zaměstnanci 44 126 Kč
Dotace 130 035 Kč
Těžba, přibližování -319 036 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce -428 466 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie -111 118 Kč
Výsledek za rok 2011 - zisk 208 085,00 Kč