Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2013

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2013.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2013

Popis Investice Dotace Dotace poskytl
Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice 2. etapa 8 158 700.00 Kč 5 248 417.00 Kč ROP NUTS II Jihozápad
Klub Dožice 1 260 136.50 Kč 773 917.00 Kč PRV, osa IV.LEADER
Oprava fasády kostela Dožice - třetí etapa 536 357.00 Kč 150 000.00 Kč KÚ PK
Oprava CAS JPOIII Mladý Smolivec 136 867.00 Kč 65 000.00 Kč KÚ PK
Zásahový oblek, obuv JPO III Mladý Smolivec 83 819.00 Kč 80 000.00 Kč KÚ PK
Vybavení JPO III Mladý Smolivec, JPO V Radošice, Dožice, Budislavice 105 402.00 Kč 104 160.00 Kč KÚ PK
Bezpečné branky 55 000.00 Kč 40 000.00 Kč KÚ PK
Hasičárna Starý Smolivec - kuchyně, odvodnění, protipožární dveře, ohřívač 82 240.00 Kč    
Rekonstrukce veřejného osvětlení Radošice 98 221.00 Kč    
Okna jižní strany kostela sv. Jiljí v Dožicích 38 332.00 Kč    
Čištění kanalizační stoky Budislavice 21 780.00 Kč    
Oprava elektriky garáž Mladý Smolivec 12 092.00 Kč    
Ozvučení 26 546.00 Kč    
Štípačka 17 890.00 Kč    
Hřiště TJ Starý Smolivec - časomíra, sítě 32 595.00 Kč    
Rodáci Starý Smolivec - brožury, dopravní značení 44 251.00 Kč    
SDH - savice Radošice, siréna Dožice, proudnice Mladý Smolivec 19 253.00 Kč    
Plachta altán Mladý Smolivec 13 792.00 Kč    
Oprava střech obecní budovy 18 838.00 Kč    
Pneumatiky obecní traktory 47 008.00 Kč    
Prodlužovací kabel 380 V 6 417.00 Kč    
Celkem 10 815 536.50 Kč 6 461 494.00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2013

Hospodaření v lese za rok 2013 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 782.16
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 9700.00
Zalesněná plocha v ha 2.04
Ožínání v ha 9.29
Nátěr v ha 9.94
Vyklízení - klest v ha 0.87
Probírky v ha 12.10
Prožezávky v ha 6.42
Tržby  1 132 508 Kč
Tržby samovýroba 7 260 Kč
Tržby prodej stromků 101 310 Kč
Dotace zaměstnanci 53 870 Kč
Dotace zalesnění louky 103 950 Kč
Dotace les 46 316 Kč
Těžba, přibližování -287 739 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce -446 406 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie -79 519 Kč
Výsledek za rok 2013 - zisk 631 550 Kč


Autor fotografií: archiv