Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2015

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2015.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2015

Popis Investice Dotace / Dar Dotace poskytl
Vybavení OÚ - stoly 10 563,00 Kč    
Nákup nákladního automobilu PEUGEOT PARTNER 309 850,83 Kč    
Nákup osobního automobilu PEUGEOT EXPERT 521 824,00 Kč    
Vybavení TJ Starý Smolivec - kuchyně 22 926,00 Kč    
Vybavení ZS Mladý Smolivec - lednička, box na dokumenty 5 083,00 Kč    
Vybavení TJ Starý Smolivec - venkovní stoly a lavice 13 431,00 Kč    
Vybavení OÚ Mladý Slmolivec - kuchyně 61 788,00 Kč    
Mobiliář - lavice, koše 17 031,00 Kč    
Rekonstrukce ZS a nové knihovny Mladý Smolivec 2 828 600,00 Kč 361 015,00 Kč PRV ČR
Vybavení  ZS a knihovna Mladý Smolivec - židle 17 395,00 Kč    
Vybavení OÚ Mladý Smolivec - židle 7 256,37 Kč    
Kontejnery na separovaný odpad - plast 2ks 9 399,28 Kč    
Zahradní traktor - STIGA 131 591,00 Kč    
Vybavení OÚ Mladý Smolivec - PC 2 ks, tiskárna 52 425,00 Kč    
Vybavení knihovna Mladý Smolivec - regály 63 225,00 Kč 7 000,00 Kč Magda Pištorová
Automobilový přívěs 29 836,00 Kč    
Vybavení OÚ Mladý Smolivec - regály 11 384,00 Kč    
Křovinořez 12 390,08 Kč    
Pracovní prostředky - vysavač, kompresor, fotoaparát 18 084,00 Kč    
Hasičárna  Radošice - alarm 24 618,00 Kč    
Oprava motorové stříkačky Radošice 50 000,00 Kč    
Vybavení JPO V Starý Smolivec, Radošice, Dožice, Budislavice 114 773,00 Kč 109 000,00 Kč KÚ PK
Požární automobil AVIA JPO V Starý Smolivec 110 900,00 Kč 9 000,00 Kč SDH Starý Smolivec
Vybavení Klub Dožice - stoly 10 327,00 Kč    
Vybavení knihovna Mladý Smolivec - stoly, PC repas 20 412,65 Kč    
Vybavení JPO III Mladý Smolivec 16 204,00 Kč 18 200,00 Kč KÚ PK
Oprava traktoru a přívěsu 24 259,00 Kč    
Rekonstrukce VO Dožice 100 098,00 Kč    
Odvodnění hřiště Dožice 119 270,50 Kč    
Oprava požární nádrže Mladý Smolivec 959 501,00 Kč 220 000,00 Kč KÚ PK
Oprava vodovodního řadu Budislavice 538 633,00 Kč 153 000,00 Kč KÚ PK
       
Celkem 6 233 078,71 Kč 877 215,00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2015

Hospodaření v lese za rok 2015 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 966,00
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 6200,00
Zalesněná plocha v ha 1,26
Ožínání v ha 7,97
Nátěr v ha 6,90
Vyklízení - klest v ha 1,30
Probírky v ha 17,71
Prožezávky v ha 6,80
Tržby  1 071 730 Kč
Tržby samovýroba 6 540 Kč
Tržby dřevo štípané 51 900 Kč
Tržby prodej stromků 57 450 Kč
Tržby vánoční stromky 2 522 Kč
Dotace zaměstnanci 64 583 Kč
Dotace les 17 520 Kč
Těžba, přibližování 350 510 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce 375 469 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie 116 300 Kč
   
Výsledek za rok 2015 429 966 Kč


Autor fotografií: foto archiv