Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2016

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2016.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2016

Popis Investice Dotace / Dar Dotace poskytl
Veřejné osvětlení Mladý Smolivec 76 968,00 Kč    
Veřejné osvětlení Radošice 251 190,00 Kč    
Vodovod Mladý Smolivec - dávkovací čerpadlo 23 901,00 Kč    
Vodovod Mladý Smolivec - ponorné čerpadlo malý vrt 6 538,00 Kč    
Vodovod Starý Smolivec - průzkumný vrt V1 228 500,00 Kč    
Kanalizace Mladý Smolivec před OÚ 42 017,00 Kč    
Kanalizace Starý Smolivec před hřištěm 48 201,00 Kč    
Kanalizace Radošice náves 56 035,00 Kč    
Rekonstrukce kapličky Radošice 426 282,00 Kč 272 000,00 Kč KÚ PK
Rekonstrukce hostince Dožice - podlaha, boljer 58 001,00 Kč    
Rekonstrukce místní komunikace a projektová dokumentace Budislavice, Radošice 1 838 659,00 Kč 87 6979,00 Kč MMR ČR
Rekonstrukce obecního domu čp. 27 - střecha (první část) 269 634,00 Kč 250 000,00 Kč KÚ PK
Značení cyklostezky Starý Smolivec - Dožice 25 794,00 Kč    
Projektová dokumentace MK Dožice, Mladý Smolivec - Metly 66 550,00 Kč    
Projektová žádost CAS a DA Mladý Smolivec - IROP 26 620,00 Kč    
Vybavení a opravy strojů JPOV Budislavice, Dožice, Starý Smolivec 133 761,00 Kč 93 200,00 Kč KÚ PK
Vybavení a opravy strojů JPOIII Mladý Smolivec 16 196,00 Kč 161 96,00 Kč MV ČR
Dostavba a oprava rozhlasu 75 689.00 Kč    
Plachta přívěs Agados 29 597,00 Kč    
Kamenivo na lesní cesty 13 950,00 Kč    
Zábradlí most Mladý Smolivec 19 800,00 Kč    
Nátěr nádrže na vodu Starý Smolivec 13 800,00 Kč    
Kopírka RICOH 39 930,00 Kč    
Křovinořez STIHL 21 155,00 Kč    
Motorová pila H 550XP15 15 590,00 Kč    
Nábytek MŠ ředitelna, třída 47 713,00 Kč    
Nábytek knihovna Mladý Smolivec 15 924,00 Kč    
Párty stan Mladý Smolivec 8 808,00 Kč    
       
Celkem 3 896 803,00 Kč 1 493 478 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2016

Hospodaření v lese za rok 2016 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 805,08
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 13600
Zalesněná plocha v ha 2,71
Ožínání v ha 5,98
Nátěr v ha 7,65
Vyklízení - klest v ha 1,05
Probírky v ha 40 let 5,96
Prožezávky v ha 6,44
Oplocenky v bm 644,00
Tržby  695 930 Kč
Tržby samovýroba 5 010 Kč
Tržby prodej stromků 77 838 Kč
Tržby vánoční stromky 3 043 Kč
Dotace zaměstnanci 117 643 Kč
Dotace les 18 000 Kč
Těžba, přibližování 275 760 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce 392 132 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie 186 082 Kč
   
Výsledek za rok 2016 63 491 Kč


Autor fotografií: Foto archiv