Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2018

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2018.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2018

Popis Investice Dotace / Dar Dotace poskytl
Nákup CAS pro JPOIII Mladý Smolivec 8 658 350,00 Kč 7 792 515,00 Kč IROP EU
Obnova rybníka Strhaný 2 551 616,76 Kč 1 536 000,00 Kč MZE ČR
Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec - 2017 - 2018 2 489 785,00 Kč 1 991 828,00 Kč SFŽP ČR
Vrt Mladý Smolivec - celkové náklady 2017 - 2018 296 068,00 Kč 172 712,00 Kč SFŽP ČR
Oprava stříkačky JSDHO Dožice 53 131,00 Kč    
Oplocení vrtu v Mladém Smolivci 53 579,00 Kč    
Oprava vodovodu Mladý Smolivec 116 214,00 Kč    
Oprava vodovodu Mladý Smolivec, Budislavice 49 654,00 Kč    
Čerpadlo Budislavice 29 958,68 Kč    
Vodoměry na hlavní řady Budislavice, Mladý Smolivec 63 646,00 Kč    
Střecha a fasády vodojemu a úpravny Mladý Smolivec 59 587,00 Kč    
Požární nádrž Dožice včetně žlabu a terénních úprav 812 702,4 Kč    
Frézování pařezů MS, SS, R, B, D 25 991,00 Kč    
Nátěr zábradlí požární nádrže Dožice - Košeranda 41 320,00 Kč    
Fasáda hasičárny Dožice 38 600,00 Kč    
Fasáda hostince Dožice, nátěr plotu, vnitřní výmalba 95 725,00 Kč    
Výmalba sálu hostince Dožice, oprava vnitřních omítek 45 170,00 Kč    
Kurt Starý Smolivec - první část 1 120 419,54 Kč 400 000,00 Kč PK
Výběrové řízení kurtu Starý Smolivec 68 818,00 Kč    
Podlaha cvičírny v čp. 27 v Mladém Smolivci 75 753,23 Kč    
Fasáda a vybavení hasičárny Budislavice 62 194,06 Kč    
Odvodnění hasičárny Starý Smolivec 334 908,47 Kč    
Měřiče rychlosti 154 492,8 Kč 60 000,00 Kč PK
Oprava prodejna Radošice čp. 20 10 869,00 Kč    
Věcné vybavení JPOIII Mladý Smolivec 295 785,31 Kč 63 694,00 Kč PK, MV ČR
Schody požární nádrže Radošice 11 096,00 Kč    
Digitalizace kronik 33 852,00 Kč    
Dendrologický průzkum - druhá část 29 766,00 Kč    
Fasáda kapličky Mladý Smolivec 41 000,00 Kč    
Oprava a septik čp. 27 v Mladém Smolivci 138 957,00 Kč    
Opěrná zeď u čp. 27 v Mladém Smolivci 107 680,00 Kč    
Plot na hřišti v Mladém Smolivci 160 203,39 Kč    
Výmalba a oprava lezeckých prvků MŠ Starý Smolivec 49 003,9 Kč    
Traktor New Holand včetně nakladače 1 138 800,00 Kč    
Bezpečné branky Dožice 46 222,00 Kč 34 000,00 Kč PK
Obrazy Jiřího Karmazína 60 000,00 Kč    
Pamětní tabule, pamětní kámen Dožice 33 896,7 Kč    
Křovinořez 23 873,7 Kč    
Vánoční stánky 21 340,00 Kč    
Stololavice Budislavice 17 900,00 Kč    
Kávovar 17 800,00 Kč    
Skartovačka 11 409,00 Kč    
Obecní kalendáře 65 936,1 Kč    
       
Celkem 19 360 918,54 Kč 12 016 749,00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2018

Hospodaření v lese za rok 2018 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 965,63
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 4925
Zalesněná plocha v ha 0,97
Ožínání v ha 4,9
Nátěr v ha 1,82
Vyklízení - klest v ha 0.57
Probírky v ha 40 let 1,35
Prožezávky v ha 2,41
Oplocenky v bm 344
Tržby  728 741,9 Kč
Tržby samovýroba 7 860 Kč
Tržby prodej stromků 33 300 Kč
Tržby vánoční stromky 3 087 Kč
Dotace zaměstnanci 90 000 Kč
Dotace les 18 263 Kč
Těžba, přibližování 289937,74 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce 368 376,25 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie 80 609,4Kč
   
Výsledek za rok 2018 142 329 Kč


Autor fotografií: Foto archiv