Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2019

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2019.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2019

Popis Investice Dotace / Dar Dotace poskytl
Kurt Starý Smolivec - druhá část 394 707,00 Kč    
Výměna kotle v MŠ ve Starém Smolivci včetně úpravy kotelny 951 055,00 Kč 500 000,00 Kč PK
Vytápění v hostinci v Dožicích 49 304,00 Kč    
Renovace věžních hodin v Radošicích 176 926,2 Kč    
Stavební úpravy v prodejně v Radošicích (koupelna, kuchyň, okna) 250 646,00 Kč    
Střecha kampeličky v Radošicích čp. 10 514 066,00 Kč 300 000,00 Kč PK
Střecha KD ve Starém Smolivci 1 042 587,00 Kč 300 000,00 Kč PK
Opláštění fotbalové tribuny ve Starém Smolivci 87 467,00 Kč    
Vrata do stodoly ve Starém Smolivci 3x 155 276,9 Kč    
Rekonstrukce VO v Dožicích 1 088 693,00 Kč 453 465,00 Kč zábor veřejného prostranství
Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 1 015 573,00 Kč 260140,00 Kč zábor veřejného prostranství
Rekonstrukce komunikace u Červenků v Dožicích 1 074 608,00 Kč 523 668,00 Kč MMR ČR
Oprava travnatých komunikací 143 925,00 Kč    
Projektová dokumentace komunikace Mladý Smolivec 79 860,00 Kč    
Územní studie zeleň na Mladosmolivecku 107 690,00 Kč    
Pasport hřbitova 24 500,00 Kč    
Koupě stodoly v Mladém Smolivci 124 840,00 Kč    
Měřič rychlosti 69 925,00 Kč 52 444,00 Kč PK
Stololavice Dožice a Starý Smolivec 32 700,00 Kč    
Stojany na informační tabule 28 785,00 Kč    
Nádoby na posypový materiál 29 743,00 Kč    
Notebook, insignie starosty 47 859,00 Kč    
Foukač motorový 2x, zvedák na traktor 16 080,00 Kč    
Opravy stříkaček pro hasiče Budislavice, Radošice 139 754,00 Kč 59 800,00 Kč PK
Vybavení pro hasiče Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice 150 058,00 Kč 110 500,00 Kč PK, MV ČR
Oprava CAS Mladý Smolivec (MATES) 35 250,00 Kč    
Výmalba čekáren, kapliček, hostinců, mateřské školy 139 045,00 Kč    
Výměna vodoměrů Mladý Smolivec 132 575,00 Kč    
Opravy závad vodovodů 109 551,00 Kč    
       
Celkem 8 213 049,10 Kč 2 560 017,00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2019

Hospodaření v lese za rok 2019 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 1 019,75
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 13 300,00
Zalesněná plocha v ha 1,33
Ožínání v ha 4,2
Nátěr v ha 3,0
Vyklízení - klest v ha 0,38
Probírky v ha 40 let 1,75
Prožezávky v ha 0,00
Oplocenky v bm 800,00
Tržby  450 819,5 Kč
Tržby samovýroba 4 845,00 Kč
Tržby prodej stromků 23 357,00 Kč
Tržby vánoční stromky 3 565,00 Kč
Dotace zaměstnanci 0,00 Kč
Dotace les 161 651,00 Kč
Těžba, přibližování 372 124,1 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce 263 458,6 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie 114 489,00Kč
   
Výsledek za rok 2019 - ztráta -105 834 Kč


Autor fotografií: Foto archiv