Obec Mladý Smolivec

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce.

V letech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejné prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.3.2009 do 30.11.2009 byla v obci Mladý Smolivec v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 192 960,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 164 016,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 28 944,- Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací apod. Takto vytvořená pracovní místa jsou ve svém důsledku prospěšná široké veřejnosti. Na VPP byly umístěny osoby patřící do rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce.

Zveřejněno: 20.1.2010
Sejmuto: 20.3.2010