Obec Mladý Smolivec

Jiří Karmazín

Článek o významném dožickém rodákovi Jiřím Karmazínovi.

Významný dožický rodák Jiří Karmazín narozen 1932 v Dožicích u Nepomuka vystavil v roce 1987 obsáhlý výběr ze své tvorby v pražské Galerii Václava Špály. Malíř je krajinářem jemuž učarovala krajina jižních Čech, která je mu zdrojem stálé inspirace. V létě 1987 byla výstava instalována na zámku Blatná.

Ze života akademického malíře Jiřího Karmazína:
Akademický malíř Jiří Karmazín se narodil 24. prosince 1932 v Dožicích u Blatné v Jižních Čechách. V letech 1949–1953 studoval na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1957 začíná studovat malířství na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Vlastimil Rada) a končí v roce 1963.
Za svoji diplomovou práci dostává hlavní cenu AVU a po čestném roce odchází z Prahy do jižních Čech. Již v roce 1966 se na AVU vrací k tříletému aspirantskému studiu. V roce 1969 vystavuje na II. Pražském Salonu obraz s názvem „Obraz z roku 1968“. Ten je z výstavy tehdejší kulturní komisí odstraněn s odůvodněním, že „toto dílo je v rozporu s kulturní politikou státu“. Přes potíže, které malíři tímto nastaly, mu znalost italského jazyka pomohla k získání italského stipendia a roku 1970 odjíždí na Mezinárodní mozaikářskou školu do Raveny v Itálii, kde studuje u profesora Giuseppe Salliettiho. Roku 1971 začíná jeho pedagogická činnost. Nastupuje na AVU jako asistent prof. Františka Jiroudka a později vedoucí prvního ročníku. Až v roce 1986 je umožněna habilitace a stává se docentem a vedoucím pedagogem krajinářské a figurální školy. Po ukončení pedagogické činnosti v roce 1991 se vrací z Prahy zpět do jižních Čech – do Laciné, kde má svůj ateliér. Od roku 1994 se účastní Mezinárodního symposia malby kobaltem pod glazuru na porcelán v Dubí u Teplic. Od té doby se této práci věnuje a malovaný porcelán také několikrát s úspěchem vystavuje. V celoživotní práci Jiřího Karmazína lze velmi snadno poznat velkou lásku a silný vztah k jižním Čechám a Itálii, kam se opakovaně vrací. Také Francie, hlavně Bretaň, kde delší čas žil, je pro jeho tvorbu vekou inspirací. Malířovy obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách NG v Praze, Galerie hl. města Prahy, Středočeské galerie v Praze, většiny českých a moravských galerií a ve sbírkách dalších institucí. Dále pak v zahraničí, např. ve Francii, v Itálii, SRN, Norsku, Dánsku, Rakousku, na Slovensku, v Mexiku, Austrálii, Nikaragui, Velké Británii atd. Bez povšimnutí také nemohou zůstat ani rozměrné mozaiky, které jsou realizovány v architektuře na několika místech v ČR.

REALIZACE V ARCHITEKTUŘE
1967 Mateřská škola v Ústí nad Labem – obrazy
1967 Chemapol v Praze – obraz
1974 Obchodní dům Kotva – obrazová výzdoba
1975 Škola ve Zlíně – keramická figurální mozaika
1979 Litoměřický areál Zahrada Čech – keramická mozaika
1979 Československý rozhlas – obrazová výzdoba
1979 Milín – obrazová výzdoba
1983 Národní divadlo v Praze – monumentální obraz „Svět divadla“
1983 Hotel Panorama v Praze – cyklus obrazů
1985 pražské sídliště Dědina – obraz
1990 Rožnov pod Radhoštěm – obraz
1991 Krkonoše – Lánov – obraz
1991 Kerimpex Vídeň – obrazová výzdoba ředitelství
1991 penzion v Mostě – obrazy
1992 budova policie ČR – obraz
1994 Škodaexport Praha – soubor obrazů
2000 Praha – monumentální malba na porcelánu – Dům porcelánu
2004 Praha – monumentální malba na porcelánu – 5 obrazů – 3 x 2 m – Dům porcelánu
Přes 50 samostatných výstav a samozřejmě mnoho společných doma i v zahraničí.

Autor článku: zdroj internet
Autor fotografií: Internet