Obec Mladý Smolivec

Jiří Karmazín nás navždy opustil

Vážený dožický rodák akademický malíř Jiří Karmazín nás navždy opustil.

Odešel ve věku nedožitých 89 let. Poslední rozloučení se konalo 8. listopadu 2021 v síni blatenského krematoria. Za naší obec jsme se došli s panem Karmazínem také rozloučit a rodině jsme vyjádřili hlubokou soustrast.

Čest jeho památce!

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová