Obec Mladý Smolivec

Kalendář 2011

OÚ Mladý smolivec vydal pro rok 2011 kalendář "Historie a současnost Mladého Smolivce".

Kalendář si můžete prohlédnout v komprimované podobě ve formátu pdf (4MB).

Kalendář Historie a současnost Mladého Smolivce