Obec Mladý Smolivec

Kampelička v Radošicích

Kampelička v Radošicích už dlouhá léta neslouží ke svému účelu, ke kterému byla postavena – poskytování služeb peněžního ústavu

V roce 2000 byl v kampeličce zřízen obecní byt v prvním patře a v přízemí byla zřízena volební místnost. Dům byl v této době rekonstruován, ale ne všechny úpravy byly smyslné. Během posledních téměř dvaceti let se v domě investovalo minimálně, spíše se řešily provozní problémy. V roce 2010 se vyměnila okna a zateplila půda. V letošním roce jsme zrekonstruovali střechu a věžní hodiny. Natahování mechanických věžních hodin, které jsou chloubou obce, bylo povinností nájemníků bytu. Protože však poslední nájemník hodiny nenatahoval a nedokázal zajistit pravidelné natahování, při rekonstrukci byly hodiny předělány na elektrické natahování. Celková oprava věžních hodin i číselníků, kterou prováděla firma Hainz z Prahy, stála 176 tis. Kč včetně DPH. Při rekonstrukci střechy došlo k nahrazení eternitu střešní krytinou Tondach. Všechny klempířské prvky jsou nové, měděné a došlo i na renovaci bicích zvonů od hodin. Na opravu střechy získala Obec Mladý Smolivec dotaci od Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč. Oprava střechy celkově přišla na 514 tis. Kč včetně DPH. Dále bychom chtěli opravit odtokové cesty okolo nemovitosti a pak se pustit do fasády a vytápění v domě. To nás však čeká až v dalších letech, protože musíme postupně naše investice směřovat ke všem obecním majetkům.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová