Obec Mladý Smolivec

Kaplička svaté Anny v Radošicích je kompletně rekonstruovaná a co náves? Dočká se?

Rok 2016 znamenal pro naší radošickou kapličkou velkou změnu.

Díky obdržené dotaci z Plzeňského kraje, z programu stabilizace a obnovy venkova, jsme v loňském roce vyměnili na kapličce střešní krytinu, eternit nahradily tašky bobrovky, popraskané zdi kapličky jsme svázali a kaplička získala i novou fasádu. Provedli jsme odvodnění základů a pustili jsme se i do interiéru. Tam jsme udělali novou podlahu, kde jsme se snažili zachovat původní dlažbu alespoň na části podlahy, opravili jsme vnitřní omítky, osadili nová okna, repasovali vstupní dveře a změnu zaznamenal i oltář. Ten jsme nechali celý vyrobit z dubového dřeva. Celá rekonstrukce stála obec 454.531,- Kč a dotace, kterou jsme obdrželi, byla ve výši 272.000,- Kč. Rekonstrukce byla součástí plánované obnovy centra obce. Připravili jsme projekt na rekonstrukci celé radošické návsi, ale z důvodu neustálých připomínek občanů, se projekt zpožďuje. Občané této části obce jsou zvyklí parkovat na zpevněných plochách okolo kapličky, kde se jim zlíbí. Právě projekt obnovy návsi počítal s touto zvyklostí a jsou navržena parkovací místa, aby byl dán řád parkování a byl zajištěn plynulý průjezd k jednotlivým domům. Ty jsou, bohužel, jedním z důvodů pro podaná odvolání ve stavebním řízení. Rekonstrukce návsi spočívala hlavně v obnově zpevněných ploch – je navržena asfaltová komunikace v kombinaci s kamenem, dále výsadba a obnova zeleně. Elektriku máme v zemi, a přesto je radošická náves jako „tankodrom“. Určitě budeme usilovat o rekonstrukci zídky, která není závislá na stavebním povolení, a o oplocení prostranství okolo kapličky. A budeme věřit, že stavební povolení obdržíme i přes nesnáze, které projekt provází, a občané Radošic se dočkají obnovy návsi a bezpečného chodníku k místnímu obchodu.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová