Obec Mladý Smolivec

Karel Kabátník

Dne 17. února 2014 nás navždy opustil pan Karel Kabátník.

Pan Karel Kabátník byl rodák a hlavně velice významný občan Starého Smolivce. Pro nás a všechny části obce Mladý Smolivec působil jako náš „dvorní historik“. V obci Starý Smolivec celý život žil jako velice aktivní občan. Ale největší zásluhou pro obec byl jeho celoživotní sběr historických materiálů o našich předcích, životě v našich obcích a důležitých významných událostech našeho kraje, místech, které on tak miloval.
Pan Karel Kabátník, autor návrhu znaku a vlajky Obce Mladý Smolivec, zpracoval texty o historii našich obcí: Mladého Smolivce, Starého Smolivce, Dožicích, Radošicích a Budislavicích na webové stránky Mladého Smolivce. Pravidelně publikoval své velice zajímavé články v Kasejovických novinách, připravoval texty pro významné události v obci. Pomohl při záchraně a rekonstrukci Smírčího kříže ve Starém Smolivci. Navrhl podobu a sám také vlastnoručně vytesal kamenný památník – vzpomínku na Bitvu na Vraždě z roku 1620, který poté v roce 2011 spolu s naší malou pomocí postavil na památném místě pod Vraždou. Připravil ke všem významným místům na staré formanské stezce, dnes cyklostezce ze Starého Smolivce do Dožic texty a obrázky na informační tabule. Jeho jednou z posledních publikací byla kniha vydaná u příležitosti oslav 600. výročí od první písemné zmínky o jeho rodné obci Starý Smolivec. Sám také o historii obce a našeho kraje pro nás vždy velice rád přednášel.
Takových lidí není mnoho, ba dokonce je jich velice málo. O to více nám jejich přítomnost, pomoc a jejich záslužná práce chybí.
Pan Karel Kabátník nám odešel, v našich srdcích, v naší mysli, v našich obcích, v našem kraji, však ale zanechal velkou stopu, velký kus práce, spoustu písemností, materiálů, které tady budou stále s námi a díky nim na něj nikdy nezapomeneme.
Vážený pan Kabátník byl a stále zůstane naším významným občanem, děkuji z celého srdce za vše, co pro nás udělal, bude mně, nám všem, celé naší obci velice chybět.
Za Obec Mladý Smolivec Eva Kubová.

 

Přinášíme několik fotografií pana Karla Kabátníka při jeho tvůrčí činnosti pro Obec Mladý Smolivec a poslední článek, který pan Kabátník zaslal do únorového čísla Kasejovických novin a který byl zveřejněn 13. 2. 2014.

Kasejovické noviny únor 2014: "Nic neběží rychleji než léta"

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Archiv