Obec Mladý Smolivec

Kdy byl založen SDH Mladý Smolivec?

Článek Zdeňka Hřebejka, který vyhledal informace o založení SDH Mladý Smolivec v kronice.

Z kroniky obce Mladý Smolivec jsem vyhledal zápis o přesném datumu založení Hasičského sboru (nyní Sbor dobrovolných hasičů). Vždyť kdo jiný by měl přesně zaznamenat tak významnou událost, jakou je založení Sboru dobrovolných hasičů v obci, než kronikář. A skutečně jsem v části kroniky, která mapuje období roků 1804–1938 (kronikáři Václav Suda a Václav Zralý) u letopočtu 1895 našel následující zápis:

Pro ty z vás, kteří byste měli problém s rozluštěním zápisu uvádím jeho čitelný přepis:

1895. 7. března byl v naší obci založen Hasičský sbor, který za pomoci všech občanů a jiných příznivců byl potřebnými předměty opatřen a vyzbrojen, též stříkačka byla zakoupena a s úspěchem užívána.

Následuje zápis o 1. veřejném cvičení Hasičského sboru:

Opět následuje čitelný přepis zápisu:

1895. 4. srpna podnikl náš sbor Hasičů veřejné cvičení, při tom byla též stříkačka posvěcena. Pak se odbývala zahradní slavnost při níž ochotníci z Budislavic sehráli pěkné divadlo České Amazónky a výsledek byl pro náš sbor přízniv.

Autor článku: Zdeněk Hřebejk