Obec Mladý Smolivec

Klub v Dožicích je od listopadu v provozu

Dokončili jsme další investici do oprav a rekonstrukcí obecních objektů.

Bývalé šatny na hřišti v Dožicích, které několik let sloužily jako hostinec, se díky MAS sv. Jana z Nepomuku a dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření Realizace místní rozvojové strategie, proměnily na KLUB. Klub byl postaven hlavně za účelem sportovní činnosti. Dožické ženy se pravidelně scházely s dětmi v bývalé škole (dnes hostinci). Podnikaly s dětmi různé zábavné a sportovní akce, pravidelně cvičily. Bohužel, zde byly podmínky pro cvičení a setkávání se špatné. Budova je mokrá, zeď opadává a je problém s vytápěním. Rozhodli jsme se proto ženám a dětem, a samozřejmě i ostatním občanům, podmínky zlepšit. Vybrali jsme nevyužitou budovu na hřišti v Dožicích, kterou jsme kompletně zrekonstruovali. Vyměnili jsme okna, dveře, příčky, podlahy, provedli jsme nové vnitřní omítky a fasádu, osadili jsme novou jímku a sociální zařízení, nové klempířské prvky. Jako při každé stavbě se i tady vyskytly drobné problémy, rozpadlý komín, téměř neexistující podlaha v hlavní místnosti, či rozpadlý septik (který se měl původně jen izolovat) nebo chybějící odvodnění. Protože jsme chtěli budovu zrekonstruovat kvalitně, rozhodli jsme se pro doplnění zjištěných závad do rozpočtu a následně jsme všechny závady odstranili. Musel se však posunout z tohoto důvodu termín dokončení. Celková rekonstrukce stála 1184 tis. Kč a dopadne-li vše dobře, dotace by se mohla vyšplhat na schválených a podepsaných 773 tis. Kč. Součástí projektu byla i dobrovolnická činnost, kterou dožičtí hasiči a dožické ženy úspěšně absolvovali, týkala se hlavně bouracích prací, úklidu a drobných úprav hřiště. Klub jsme předali do užívání 1. listopadu 2013 a ženy s dětmi jej již pravidelně využívají.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová