Obec Mladý Smolivec

Křížek u Hajdrbalny ve Starém Smolivci 11.9.2021

Hájovna Hajdrbalna stojí u cesty na Hvožďany kousek za Starým Smolivcem.

Před hájovnou se nachází křížek, který zde stál již v roce 1766. Proč zde byl křížek postavený, s přesností určit nemůžeme, ale dle materiálů z osobního fondu Jana Pavla Hilleho zde v době moru roku 1680 byli vedle hájovny pochováváni zesnulí. Pravděpodobně hájovna sloužila jako izolace pro nemocné. Také se traduje, že v blízkosti křížku byla pochována Mariana – Máří Magdalena Šišková, provdaná 1. Rozinová, 2. Balková ze Starého Smolivce. Mariana spáchala sebevraždu a nemohla spočinout na hřbitově a tak její ostatky byly uloženy právě zde. V roce 1915 byl na dřevěný kříž umístěn Kristus. Jednalo se o malbu na plechu od lnářského Frátera Josífka. Právě tato podoba křížku byla vedle Hajdrbalny do jara letošního roku. Křížek se vlivem stáří zlomil a malba na plechu již také nebyla k poznání. Rozhodli jsme se křížek obnovit a umístit zpět na své místo. Dřevěnou konstrukci kříže vyrobil Jan Spour a malbu Krista na plech obnovila restaurátorka paní Simona Žálková. Křížek jsme na své původní místo vrátili v sobotu 11. 9. 2021 v 11 hodin za účasti veřejnosti. Křížku požehnal P. Mgr. Petr Misař a všem přítomným připomněl význam křížů. Na frátera Josífka, autora původní malby na plechu, zavzpomínal Mgr. Vladimír Červenka, který u příležitosti 150. výročí od narození Josefa Patery vydal publikaci, kde je mimo jiné zmiňován právě křížek u Hajdrbalny.
Přestože se jedná o frekventované místo vedle silnice, dorazili místní i přespolní a povídání vyslechli do samého konce. Křížek je už na svém místě a opět slouží svému účelu. Připomíná příběhy, které se zde staly, a je součástí našeho území.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová