Obec Mladý Smolivec

Kulturní dům ve Starém Smolivci má nad hospodou novou střechu

Havarijní stav části střechy KD ve Starém Smolivci nás přiměl k rekonstrukci

Protože na mnoha místech do kulturáku již pršelo, museli jsme začít rychle řešit situaci. Podali jsme žádost na Plzeňský kraj o dotaci do havarijního programu a získali jsme na rekonstrukci 300 tis. Kč. Nic nebránilo tomu vybrat si firmu a plánovat rekonstrukci. Smlouvu o dílo jsme uzavřeli s firmou Josefa Cihly. V květnu letošního roku jsme začali s demontáží eternitových šablon a starých okapů, byla odvezena i věžička k rekonstrukci a koncem června bylo téměř hotovo. Na střeše máme bobrovky, věžičku ozdobila nová korouhvička, věž je celá v mědi spolu s okapy a částí svodů. Museli jsme vystavit a opravit všechny tři komíny a i části krovu. Celá rekonstrukce stála 1250 tis. Kč. Po odečtení získané dotace se stále nejedná o malé finance, ale střecha je základ domu a chceme-li si kulturní dům, dříve zámeček, zachovat, musíme investovat. Střecha nad zbylou části objektu - sálem KD, je trochu poopravena, ale eternitové šablony jsou také v havarijním stavu a tak nás druhá část čeká určitě do dvou let. Na zadní části totiž již zatéká do krovů. Nová střecha si zatím u občanů získává obdiv a chválu, protože se určitě výrazně k lepšímu změnila tvář bývalého zámečku.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová