Obec Mladý Smolivec

Manželé Krejčovi z Dožic oslavili smaragdovou svatbu.

Před padesáti pěti lety, 4.8.1956, si své ano řekli Václav a Marie Krejčovi z Dožic.

Skromní manželé prožili celý život v Dožicích. Dvaaosmdesátiletý Václav, známý harmonikář, pracoval nejprve jako lesní dělník a pak až do odchodu do důchodu jako řidič u Okresní správy silnic Plzeň-jih. O pět let mladší manželku Marii si všichni místní pamatují jako poštovní doručovatelku. Jejich největším koníčkem je starost o místní kostel sv.Michaela archanděla, který sousedí s jejich domem. Při nedávné rekonstrukci věnovali obci prostředky na pořízení nového kostelního zvonu, který nese jméno po paní Marii. Manželé vychovali dva syny a těší se z šesti vnoučat a pěti pravnoučat.

Za Obecní úřad Mladý Smolivec popřála starostka Eva Kubová a Eva Kubíková.

Autor článku: Václav Blovský
Autor fotografií: Václav Blovský