Obec Mladý Smolivec

Mimořádná opatření MZ ČR a Ochranné opatřeni ze dne 19.7.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, které bylo projednáno a schváleno vládou 19.7.2021 včetně Ochranného opatřeni MZ ČR k cestování, platné od 19.7.2021

Zveřejněno: 20.7.2021
Sejmuto: 05.8.2021