Obec Mladý Smolivec

Mladí hasiči se učili zachraňovat životy 1.3.2019

Mladosmolivečtí mladí hasiči se sešli v pátek 1.3.2019 v Mladém Smolivci na OÚ, aby se dozvěděli a vyzkoušeli si, jak poskytnout první pomoc.

Terezka Průchová, která studuje Vyšší odbornou školu zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o. v Plzni, si připravila krátkou přednášku pro naše nejmenší hasiče. Účast byla vynikající, ze všech obcí dorazilo třicet hasiček a hasičů. Ve škole si Terezka zapůjčila záchranářské figuríny, záchranářské pomůcky a nástroje, aby si děti po teoretické části mohly záchranu života vyzkoušet i prakticky. Samozřejmě praktická část děti bavila více než ta teoretická, ale všechny děti byly pozorné a na přednášce vydržely více než dvě hodiny. Děti si zkoušely masáž srdce na figurínách, zaškrcení končetin, pomoc při různých nehodách.
Na konci obdržel každý mladý záchranář diplom a reflexní prvek. Během školení samozřejmě něco dobrého na zub. S dětmi přišli i někteří rodiče či prarodiče a všichni konstatovali, že se akce zdařila a že děti máme moc šikovné.
Děkujeme Terezce Průchové a paní Mgr. Heleně Layerové, zástupkyni ředitelky školy, která nám na školení propůjčila záchranářské pomůcky.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová