Obec Mladý Smolivec

Nepomuk zve na svatojánské oslavy 2.5. - 30.9.2021

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konané v Nepomuku v roce 2021 jsou největší událostí v novodobé historii městečka, kde se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Naposledy jsme se s akcí podobného charakteru mohli v Nepomuku setkat v roce 1993, kdy probíhaly oslavy 600 let od umučení tohoto světce. Zástupci nepomucké farnosti, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se proto poctivě věnovali organizaci oslav již od jara 2019. Harmonogram oslav je rozdělen do několika bloků, zahrnujících mše svaté a církevní program, koncerty, přednášky, výstavy a další doprovodné akce. Je třeba zmínit především mši sv., kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za účasti všech českých a moravských biskupů, dále navazující zasedání České biskupské konference a dva hlavní koncerty – první pod taktovkou Plzeňské filharmonie, druhý s královnou opery Evou Urbanovou. Přednášky jsou zaměřeny na různá témata týkající se přímo či nepřímo svatojánského tématu, přednášejí renomovaní odborníci. Z hlavních výstav je třeba vyzdvihnout expozici obrazů akad. malířky Viktorie Kodl-Janotové, výstavu soch Václava Česáka a expozici původního mobiliáře ze zámku na Zelené hoře, který je zapůjčen do Nepomuka z depozitářů Památkového ústavu pouze na jednu sezónu. Důležité je také duchovní poslání i zapojení nejen celého regionu, ale i zahraničních svatojánských oblastí.

O svatém Janu Nepomuckém

Svatý Jan Nepomucký nebo též Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku (tehdejším Pomuku) coby syn místního rychtáře, a to patrně v místech, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Stovky jemu zasvěcených kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku, Portugalsku a také v zámoří – v Severní a Jižní Americe, Africe či Asii. Přímo v New Yorku se nacházejí hned čtyři kostely zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Je symbolem celé epochy našich dějin a jeho sochy jsou nesmazatelnou součástí české krajiny, mnohdy je označován za nejznámějšího Čecha. V Evropě se nachází přes 30 tisíc jeho zpodobení, ve světě je jich pak zhruba 66 tisíc, vznikajících postupně od nastupujícího baroka.

Hlavní události:

2. května – 30. září
Krása zrakům ukrytá - Výstava originálního mobiliáře ze zámku Zelená Hora + kněžna Libuše
Městské muzeum a galerie Nepomuk
Na výstavě nebude chybět třeba nadživotní portrét Marie Dominiky z Martinic. Podle pověsti tato kněžna každou noc po půlnoci bloudila zámkem a Zelená Hora tak měla svou nikoliv „bílou“, ale „černou paní“. Na výstavě se dále představí egyptské kanopy z 1. století před Kristem, původně umístěné v zámeckém muzeu, unikátní hodiny z Červeného sálu, gotické deskové obrazy z kostela, datované do 15. století, či obraz malíře Roberta Schlossera Vyhlídka na Nepomuk. Exponáty zapůjčí osobně operní diva Eva Urbanová, Národní divadlo v Praze, Muzeum Bedřicha Smetany v Praze či Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Během trvání budou výstavy rozšířeny o část určenou nejmenším návštěvníkům. Pod záštitou PhDr. Marka Ženíška, Ph.D., náměstka hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče
16. května v 10:00 hodin
Hlavní slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti českých a moravských biskupů, moderuje P. Miroslav Herold. Mše bude vysílána v přímém přenosu na TV Noe.
30. května v 17:00 hodin
Eva Urbanová: Open Air Nepomuk – koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého v předvečer výročí blahořečení. Sopranistka Eva Urbanová a mladí hosté za doprovodu Komorního orchestru Národního divadla, dirigent David Švec, náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Koncert bude vysílán 30. května od 20:15 hodin na ČT art. Koncert se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého probíhají pod záštitou Mons. ThLic. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého, Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, PhD., biskupa českobudějovického, PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra kultury ČR, Ing. Lumíra Aschenbrennera, senátora Parlamentu České republiky, a doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., hejtmanky Plzeňského kraje.

Generálními partnery akcí jsou Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj a KLAUS Timber, a.s.

Kompletní program oslav na svatynepomuk.cz.