Obec Mladý Smolivec

Netradiční již tradiční pouť v Budislavicích - září 2021

Na první zářijový víkend každoročně vychází Budislavická pouť a Mladosmolivecké posvícení, proto je tento víkend svátečním pro obě obce.

Někteří občané mají pouť spojenou s návštěvou kostela, někteří s přijíždějícími návštěvami, někteří s pouťovou zábavou, a někteří, a to hlavně děti s příjezdem tzv. komediantů do vsi. Říká se, že všechno zlé, je pro něco dobré, a tak to bylo i s přípravou pouti v Budislavicích. Již v loňském roce nebylo možné pouť uspořádat jako v létech minulých z důvodu pandemie koronaviru a již tehdy probíhala netradičně. V roce letošním se ještě přidalo, že tak jako v jiných obcích, tak ani Budislavickou pouť nenavštíví pouťové atrakce, z čehož byly mrzuté hlavně děti.
Program pouti začínal již v pátek v podvečer, kdy pan Martin Kulíšek uspořádal v kostele Budislavické muzicírování, kam tentokrát pozval chrámový sbor Prácheň. Tento sbor se historicky těší dlouhému živou, neboť již funguje více než 120 let. Na koncert dorazila celkem slušná návštěva a musím podotknout, že to bylo moc příjemné setkání v chrámu páně. Další program byl naplánován na sobotu, kdy od 16 hodin před hostincem zpříjemňoval posezení pan harmonikář, a tím započala netradiční pouťová zábava. Během zábavy se před hasičárnou grilovaly výborné klobásky a hermelíny se slaninou a cibulí. Na odpolední posezení s harmonikou dorazily spíše starší ročníky a musím říci, že se lidé celkem střídali. Aby se mohly pobavit i děti, byla v hasičárně otevřena střelnice, která se těšila velké oblibě, neboť ceny byly lidové. Kolem dvacáté hodiny pan harmonikář svůj nástroj zabalil a na jeho místo nastoupil kytarista, který přítomné bavil až do čtvrté hodiny ranní. Kolem půl jedné byla uzavřena i střelnice a gril. Nedělní program začal již v půl desáté mší svatou v místním kostele, která byla hojně navštívena, avšak spíše přespolními lidmi. Odpoledne pokračovalo ve třináct hodin před místním hostincem. Byla opět otevřena střelnice, za hasičárnou probíhaly různé soutěže pro děti, kterých se účastnili samozřejmě i dospělí, byl postaven i skákací hrad a odpoledne zpříjemňoval pan harmonikář s bubeníkem, kteří musím podotknout, hráli dost dobře. Celé odpoledne se všichni přítomní dobře bavili a jejich dobrou náladu umocňovalo i nádherné počasí, které pouťový víkend doprovázelo. Po šestnácté hodině se začalo s úklidem a pouť byla ta tam.
Závěrem bych chtěl podotknout, že netradiční pouť se v Budislavicích celkem ujala a je to jistě jedna z cest, jak oživit veřejný život v naší nejmenší obci. Rovněž se sluší všem poděkovat, a proto bych rád poděkoval panu Kulíškovi za přípravu koncertu a přípravu pouti, co se týče života duchovního. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na pouťové zábavě a atrakcích pro děti, neboť bez fungující party by to nešlo. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Obci Mladý Smolivec za zapůjčení skákacího hradu a poskytnutí sladkostí pro děti. Doufám, že v roce příštím se zase sejdeme na tradičně netradiční pouti v Budislavicích.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Monika Křížová