Obec Mladý Smolivec

Netradiční pouť v Budislavicích 2020

K životu na vesnici neodmyslitelně patří každoroční pouť a s ní spojená pouťová zábava, kterou pořádají místní spolky

Mnohde je zisk z pouťové zábavy jediným příjmem do pokladny spolku. Letošní stav ohledně koronavirové krize však narušil tento již zažitý kolorit v mnoha vesnicích a vesničkách. I u nás v Budislavicích byla pouťová zábava zrušena, protože platná pravidla pro pořádání akcí v uzavřených prostorách by pro pořadatele nebylo možné dodržet. Nebylo to rozhodnutí jednoduché, ale museli jsme se k nastalé situaci nějak postavit.
Pouť bez nějakého setkání se s místními, nebo přespolními bychom snad ani nemohli nazývat poutí a proto bylo přistoupeno k uspořádání netradiční pouťové akce, kterou jsme nazvali „Veřejné grilování s posezením s kytarou“. Odpoledne byl před hostincem postaven stan, který nám zapůjčila obec, a připraveny místa pro grilování. Každý kdo dorazil, zaplatil 100 Kč za vstupné a mohl si dát cokoliv dobrého z nabídky, ve které bylo maso pečené na lodně se zeleninou, nebo grilované kuřecí stehno. Kluci na kytary nám k hodokvasu krásně hráli a každý se mohl bavit po svém. Nutno podotknout, že nám přálo počasí. Byl teplý večer a o nějakém náznaku deště nemohla být ani zmínka. Akci navštívilo něco přes sto zúčastněných různých generací, což lze vzít jako pozitivní, neboť klasickou pouťovou zábavu navštěvuje mnohem užší věkový profil. Večer utíkal velmi rychle, až i kytary utichly a návštěvníci se rozešli domů.
Netradiční pouťová se stala minulostí. Podle zpětných reakcí mohu v tuto chvíli soudit, že to nebyl krok vedle a z netradiční pouťové by se klidně mohla stát tradiční, s bohatším programem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách i úklidu a do budoucna je poprosit o stejnou aktivitu při akcích příštích. Rovněž se sluší poděkovat i lidem, kteří akci navštívili, protože bez nich by nemělo smysl něco organizovat. Tak zase někdy v Budislavicích.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Martina Malá