Obec Mladý Smolivec

Okrskové cvičení v Radošicích u příležitosti 120.výročí založení SDH Radošice

SDH Radošice oslavil 25.5.2013 své výročí 120 let od založení.

Oslavy byly zahájeny slavnostním nástupem a státní hymnou České republiky.
Poté byli přivítáni všichni účastníci oslav, včetně delegátů, hostů a bylo zahájeno okrskové cvičení obcí Mladého Smolivce.
Na nástupu byli oceněni členové SDH Radošice a následně převzal sbor dobrovolných hasičů Radošice vyznamenání za zásluhy od místostarosty
OSH - PJ p. Václava Sýkory. Starostka Mladého Smolivce provedla slavnostní dekoraci praporu sboru Radošice pamětní stuhou.
Po nástupu odjeli zástupci SDH Radošice v dobových uniformách na historické stříkačce sboru, taženou koňským spřežením p. Holuba, k uctění památky obětem světové války na návsi.

Okrskové cvičení začalo se nezvykle štafetami a útoky mužů, z důvodu konání fotbalových soutěží. Zde byla vložena první ukázka, kterou předvedly Bělčické mažoretky vystoupením všech  tří skupin a sklidily zasloužený obdiv a ovace. Následovaly štafety družstev dětí Radošic, Dožic a Mladého Smolivce. Družstvo Soptíků z Kralovic, předvedlo v další ukázce zásah u nehody. Nad dokonalým provedením a propracovanými rekvizitami se mnoha z 350 účastníků těchto oslav tajil dech. Vystoupení bylo oceněno bouřlivým a opakovaným potleskem.

Začaly štafety družstev žen a následovala ukázka požárního sportu družstvem mužů z Kocelovic. Po ukončení útoků družstev dětí a žen předvedli ukázku v dobových uniformách s historickou technikou muži z Kocelovic a Radošic.

Děkujeme paní starostce za půjčení trampolíny, kde se děti mohly pořádně vyskotačit. Byly zde také provozovány různé dětské soutěže, kde děti byly odměněny různými sladkostmi a omalovánkami s pexesi. Děti s rodiči se také svezli na historické stříkačce tažené koňmi. Vyjížďky prováděli i hasiči z Blovic se  svojí historickou ,,Máňou“. V průběhu celého odpoledne byla vystavena historická hasičská technika. Tu nejmodernější pak předváděli hasiči z Kasejovic a Nepomuku..

Na závěrečném nástupu, kde byly předány ceny a památeční předměty  účastníkům i soutěžícím, předaly zástupci sboru Radošice ocenění místostarostovi OSH PJ p.Václavu Sýkorovi a starostovi okrsku Mladý Smolivec p. Lubomíru Křížovi.

O přesné měření soutěže se postarala digitální časomíra, kterou obsluhoval p. Brada. O technické zázemí včetně hudby se postaral p. Jaroslav Novotný z MINIMAXU. Občerstvení zajišťovala p. Fialová.

Po ukončení okrskové soutěže pokračovaly oslavy 120.založení sboru v Radošicích taneční zábavou se skupinou MINIMAX…

Výsledky:

Družstvo Kategorie Pořadí
Ml. Smolivec muži 1.
Dožice muži 2.
St. Smolivec muži 3.
Radošice muži 4.
Budislavice muži 5.
Radošice ženy 1.
Dožice ženy 2.
Ml. Smolivec ženy 3.
Ml. Smolivec děti 1.
Radošice děti 2.
Dožice děti 3.

SDH Radošice chce poděkovat nejen  sponzorům, ale všem těm, kdo se jakoukoliv měrou podíleli na našich oslavách. 

SDH Radošice

Autor článku: Marek Rous
Autor fotografií: Václav Blovský