Obec Mladý Smolivec

Oslava 600. výročí první písemné zmínky o Mladém Smolivci

Oslava 600. výročí první písemné zmínky o Mladém Smolivci proběhla v sobotu 19.7.2014.

Kulaté a velice vzácné jubileum oslavili mladosmolivečtí občané ve velikém stylu. Vyzdobená náves, pódium, parket, stany, stoly a lavice, dokonce i silniční uzavírka přivítaly první hosty ještě před oficiálním začátkem této akce.
Úvod oslav proběhl v místní kapličce, zasvěcené sv. Vavřinci. Svatou mši sloužil farář Vítězslav Holý za doprovodu chrámového pěveckého sboru VELKOBOR. Boží stánek se beznadějně zaplnil hned v úvodu a většina příchozích si kázání vyslechla před kapličkou. Mše skončila a účastníci i přihlížející se pomalu přesouvali na náves před OÚ, kde starostka a hlavní organizátorka sobotního dne, paní Eva Kubová, přivítala všechny přítomné a oficiálně zahájila program oslav.
Jako první bod po přivítání byl slavnostní pochod obcí k památníku padlým mladosmoliveckým občanům v obou světových válkách, kde byly položeny věnce místními členy SDH. Starostka v projevu připomněla význam přinesených obětí při boji a osvobozování naší země. Zdůraznila, že vybojovaná svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí, jak si v poslední době mnozí myslí. V krátkosti seznámila přítomné s příběhem Václava Staňka, který zahynul v roce 1938 při obraně vlasti v Brandově. Na závěr ženy ze sboru VELKOBOR zazpívaly Českou státní hymnu.
Vzpomínkový akt byl ukončen seskupením do útvaru a pochodem přes obec na prostranství před OÚ. Příjemným zpestřením pro všechny určitě bylo vystoupení mažoretek PREZIÓZO z Blatné. Svou ladnost a energii rozdávaly plnými doušky všem divákům, odměnou jim byl hlasitý potlesk.
V této době přišlo na řadu oficiální předávání pamětních medailí, plaket a vyznamenání hasičům SDH Mladý Smolivec, autorům knihy o Mladém Smolivci a významným rodákům Mladého Smolivce. Mezi oceněnými byla i paní Jaroslava Kratochvílová, jejíž historické bádání a hledání skutečností minulých vyvrcholilo vydáním knihy s názvem „Mladý Smolivec 1414 – 2014“. Na její přípravě se dále podílel pan Vladimír Červenka a paní Eva Kubová.
Dalším kulturním děním poblíž pódia se stalo odhalení pamětního kamene na počest významného místního rodáka – Josefa Siblíka. Krátké shrnutí životopisu a významu jeho práce se ujal pan Vladimír Červenka. Zcela spontánně vystoupila před posluchači jeho pravnučka Dagmara Hozová, která ve velice emotivním projevu velice poděkovala občanům Mladého Smolivce za projevenou vzpomínku na svého pradědečka.
Následoval zlatý hřeb celého dne. Velice organizačně složité focení. Nejdříve byly vyhotoveny fotografie všech přítomných rodáků, následovalo skupinové foto všech přítomných.
V tuto chvíli byl v podstatě oficiální program vyčerpán. Návštěvníci se mohli občerstvit u stánků místních šenkýřů Markových, pochutnat si na grilovaném kuřátku od pana Kupky, koláčů od paní Panuškové a Trhlíkové, či zmrzliny od paní Slezákové, prohlédnout si výstavu historických, někdy i zapomenutých fotografií ze starých časů. Pro děti a jejich skotačení připravili pořadatelé z místního SDH dětské hřiště, trampolínu, malování na tělo. Po něm někteří rodiče své ratolesti téměř nepoznali. V neposlední řadě byli všichni nabádání k zápisu do obecní kroniky. Přednost měli samozřejmě rodáci, ale k podpisům byli zváni zcela všichni, vždyť to bude památka do let příštích.
Pozvánce k dalším příjemným chvilkám na louce u potoka jen málokdo odolal. Bylo zde připravené hasičské cvičení 1. ročník Memoriálu Františka Šlajse zcela nekonvenčními pravidly. Pan František Šlajs byl rovněž mezi oceněnými hasiči bohužel in memoriam. Po uctění minutou ticha za všechny zesnulé hasiče došlo na zahájení a předání upomínkových předmětů. V soutěži se utkalo 7 týmů mezi sebou a nástrahami tratě. Stručně k pravidlům. Vypít 0.5 l vody, obléknout si hasičskou výstroj a vyběhnout na klasický mokrý požární útok. Týmy mužů, žen, smíšené a jedno družstvo dětí! Dokonce se přihlásila i kapela Dupalka, jejichž pojetí závodu bylo velice svérázné, jistě je na fotografiích poznáte.
Nutno vyzdvihnout i hasiče, kteří mají SDH více než koníčka. Byla to družstva Radošic a Polánky, která si s sebou přivezla historické stříkačky a samozřejmě historické uniformy. Za bouřlivého fandění a tleskání předvedli funkčnost svých starých stříkaček. Proběhlo vyhlášení vítězů, poražených, byly předány medaile, diplomy, poháry a květiny. Zároveň s předáváním poháru byla již z návsi slyšet kapela Dupalka.
Rytmům polky a valčíku málokdo odolával a tak se během chvilky přesunuli diváci z louky opět k budově OÚ. Netrvalo dlouho a první pár si zatančil říznou polku „pěkně od podlahy“. Další tanečníky lákala kapela dalším netradičním způsobem. Na improvizovaném parketě doslova vytvořili ze svých těl lotosový květ, který hosté všech věkových kategorií odměnili bouřlivým potleskem. V 19 hodin vystřídala Dupalku další kapela, tentokrát s trošku jiným repertoárem. Hudební produkce skupiny Kudrnáči provázela hosty až do brzkých ranních hodin.

Ocenění hasiči - vyznamenání zasloužilý hasič:

 • Karel Hrubeš
 • Jaroslav Marek
 • František Sedláček – bohužel se nedostavil
 • Milan Skuhravý
 • Josef Spour – navštívili jsme ho ve 13 hodin doma, viz přiložené foto (bohužel jen na mobil)
 • Pavel Šmíd st.
 • František Šustr
 • František Trhlík st.

Ocenění hasiči in memoriam - vyznamenání zasloužilý hasič:

 • František Šlajs
 • Stanislav Šefl

Ocenění SDH Mladý Smolivec – plaketa za spolupráci a činnost sboru:

 • SDH Mladý Smolivec

Ocenění hasiči - vyznamenání zasloužilý hasič:

 • Starosta sboru Miroslav Šustr
 • Velitel sboru Tomáš Fenko

Ocenění pro autory knihy a sběr historických materiálů – pamětní talíř:

 • Jaroslava Kratochvílová
 • Vladimír Červenka

Ocenění pamětní kapky – pro významného rodáka obce:

 • Václav Staněk
 • Josef Siblík

Starostka děkuje všem pořadatelům, zaměstnancům obce, hasičům a ostatním občanům obce, kteří s oslavami pomohli.

Autor článku: Blovský L.
Autor fotografií: Blovský L.