Obec Mladý Smolivec

Oslava MDŽ ve Starém Smolivci

Již potřetí proběhla oslava MDŽ v Kulturním domě ve Starém Smolivci

Znovuobnovená tradice oslav Mezinárodního dne žen se stala očekávanou událostí mladosmolivecka. Letošní důstojnou oslavu pro naše ženy, dívky, babičky, ale i pro ty nejmladší zajistil stejně jako v předešlých letech Obecní úřad Mladý Smolivec. Do nádherně vyzdobeného sálu ve Starém Smolivci se sjelo kolem 150-ti oslavenkyň z okolních obcí, kde je čekal "obsluhující personál". Ten tvořili členové zastupitelstva mužského rodu se stylovou zástěrkou pod vedením „vrchního“, místostarosty Jana Spoura.
V úvodu všechny přivítala starostka obce Eva Kubová. Popřála ženám všechno nejlepší k jejich mezinárodnímu svátku a popřála dobrou náladu při odpoledním programu. A opravdu se bylo nejen na co dívat, ale i co poslouchat. Program zahájily děti z MŠ ve Starém Smolivci pod vedením paní Svatavy Šlaisové. Jejich přednes byl odměněn potleskem, stejně jako následující vystoupení orientální tanečnice. Hudební skupina ABBA revival vyplnila další chvilky známými a snad nikdy nestárnoucími písněmi. Dynamickou muziku vystřídal kouzelník - fakír v jedné osobě pan P. Braun. Přece jen chůze, ležení či stojka na hlavě na střepech není v běžném životě tak často vidět. Nejedna přihlížející tvář se při představení stáhla až do bolestné grimasy. Ale vše dopadlo dobře a odměnou vystupujícím byl dlouhotrvající potlesk. Další chvilky oslav byly určeny opět skupině ABBA revival, která své šou ukončila zpěvem a tancem s diváky. Až do pozdních odpoledních hodin se o další zábavu starali manželé Vondruškovi. Při jejich melodiích si zazpívala určitě většina z přítomných na sále.
Oslava se velmi povedla i díky uvaděčce celého odpoledne, slečně V. Kubové. Důkazem je i posunutí odjezdu autobusu, který Obecní úřad každoročně zajišťuje pro svoz na tuto akci. Kromě bohatého programu nechybělo ani občerstvení a květina pro každou ženu.
Díky všem organizátorům a účinkujícím za nádherné sváteční odpoledne!

Autor článku: Blovský V. Blovský L.
Autor fotografií: Blovský V. Blovský L.