Obec Mladý Smolivec

Oslavy 120. výročí SDH Starý Smolivec

Starosmolivečtí hasiči oslavili své výročí 120 let od založení sboru tradičně okrskovým cvičením.

V sobotu 28. 6. 2014 začaly oslavy ve Starém Smolivci krátce po poledni slavnostním kladením věnce, státní hymnou a slavnostním průvodem. Všechny sbory v čele se starosmoliveckými hasiči prošli celou obec za doprovodu pochodových písní, které tentokráte netradičně zněly z obecního rozhlasu. Cvičení bylo připraveno v areálu TJ Starý Smolivec, takže průvod byl opravdu dostatečné dlouhý. Po přivítání všech přítomných pořadateli ze Starého Smolivce, následovalo předání čestných upomínkových předmětů pro všechny zúčastněné sbory, radošičtí hasiči obdrželi od starosty SDH Starý Smolivec pana Pavla Panýrka pamětní stuhu na jejich prapor. Ocenění rovněž obdržel Sbor dobrovolných hasičů Starý Smolivec od pana Sýkory, náměstka starosty OSH PJ a plaketu jsme hasičům předali i za Obec Mladý Smolivec. Po této oficiální části začalo tradiční cvičení, kde nejprve předvedly své dovednosti děti SDH Mladý Smolivec a Dožice, pak následovaly štafety a závěrem byl útok našich hasičů. Odpoledne přálo cvičení i počasí a tak malá sprška po útoku byla příjemným osvěžením. Po cvičení následovala taneční zábava, kterou malinko pokazil déšť, ale přesto lze konstatovat, že akce se zdařila a všem líbila.
Celým odpolednem nás provázela Veronika Kubová, která za moderování od pořadatelů převzala pamětní upomínku.

Umístění sborů bylo následovné:

Děti:
1. místo oba sbory Mladý Smolivec i Dožice

Ženy:
1. místo SDH Radošice
2. místo SDH Mladý Smolivec
3. místo SDH Dožice

Muži:
1. místo SDH Mladý Smolivec
2. místo SDH Dožice
3. místo SDH Starý Smolivec
4. místo SDH Radošice
5. místo SDH Budislavice
 

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Václav Blovský