Obec Mladý Smolivec

Památníky

V dubnu jsme úspěšně dokončili projekt „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti".

První dokončený projekt v letošním roce je tu. V dubnu jsme úspěšně dokončili projekt „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti". Tento projekt byl zaměřen na rekonstrukci památníků obětem první a druhé světové války v obci Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice. Součástí tohoto projektu byla dobrodružně naučná hra „Zapomenutými místy do historie Smolivecka“, kterou jsme s našimi dětmi a mládeží absolvovali vloni 7. 8. 2010, a která měla velký úspěch. Rekonstrukce zahrnovala u památníků novou kamennou podezdívku, nové oplocení, vyčištění, renovaci a hydrofobizaci pomníků, úpravu a ozelenění terénu v okolí. Rekonstrukce Božích muk obnášela osazení kamenného podstavce novým litinovým kříže a úpravu prostranství. Smírčí kříž, který byl stěžejní částí rekonstrukce historických objektů – památek, byl obnoven téměř do původní podoby. Původní kříž byl z jednoho kusu kamene, bohužel byl v 70. letech zničen a zbyla jen horní část kříže bez těla. Naší rekonstrukcí jsme kříži chybějící část nechali zhotovit novou a kříž jsme k tělu připojili. U kříže byly vysazeny dvě lípy a instalována lavička s informační tabulí, kde se dočtete něco o křížích obecně, ale i o historii kříže smoliveckého, která se s největší pravděpodobností váže k bitvě na Vraždě z 6. října 1620. Celkové náklady na projekt byly 800.164,-- Kč včetně DPH, dotace, kterou bychom měli obdržet ve výši 600.576,-- Kč. Leadrovskou dotaci získáme prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku, fiche 1 Obnova nemovitého dědictví regionu, z programu PRV, opatření Realizace místní rozvojové strategie.
Věříme, že jsme touto rekonstrukcí zkrášlili části našich obcí a rozhodně jsme vzdali čest padlým hrdinům našeho území, kteří bojovali v I. a II. světové válce, a kteří za naše práva a životy položili životy své….
Čest jejich památce!

Autor článku: Kubová Eva
Autor fotografií: Kubová Eva