Obec Mladý Smolivec

Pomoc obci Kunín a Putim

Obec Mladý Smolivec darovala příspěvek povodněmi postiženým obcím Kunín a Putim.

7.7.2009
Zastupitelé obce Mladý Smolivec rozhodli zaslat příspěvek povodněmi postiženým obcím. Po vzájemné dohodě byla vybrána obec Kunín na Novojičínsku, kterou zasáhla povodeň 24. června 2009. Na účet obce, určený pro povodňové dary jsme zaslali dne 2. července 2009 částku 20.000,-- Kč z obecního rozpočtu. Dále se k pomoci pro povodněmi postiženým obcím přidali i Sbory dobrovolných hasičů a občané našich obcí. Sbory dobrovolných hasičů Starý Smolivec, Mladý Smolivec, Radošice a Budislavice přispěly společně částkou 13.500,-- a občané našich pěti obcí přispěli částkou 18.520,-- Kč. Celkem finanční dar od občanů a sborů čítal 32.020,-- Kč. Tento dar jsem na základě společné dohody se zástupci sborů osobně odvezla do obce Putim v Jižních Čechách a předala starostovi Ing. Václavu Varousovi dne 7. 7. 2009. I tato obec byla povodní zasažená. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům našich obcí a sborům, kteří neváhali a pomohli. Samozřejmě i zastupitelům obce.

Eva Kubová starostka obce

Autor článku: Eva Kubová