Obec Mladý Smolivec

Pouťové muzicírování v budislavickém kostele 3.9.2021

První zářijový víkend byl v Budislavicích pouťový. Začalo to muzicírováním v budislavickém kostele.

Koncert pěveckého sboru Prácheň začal v kostele sv. Jiljí v Budislavicích v 18 hod v pátek 3. 9. 2021. Sbormistr MVDr. S. Smitka nám spolu s 17 kolegy ze sboru zazpívali klasické duchovní i populární písně. Na koncert dorazilo méně posluchačů, než jsme v Budislavicích zvyklí, ale určitě nikdo z koncertu neodcházel nepotěšen. Před koncertem se ujal slova hlavní organizátor Martin Kulíšek a promluvil i P. Jiří Špiřík. Po sedmé hodině se přítomní přesunuli k domovům či do místní hospůdky.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová