Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 5. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 18 h v sále hostince v Radošicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Pověření zástupce obce na Valné hromadě akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s.
 6. Žádost o finanční příspěvek – dotaci na „Pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola“
 7. Žádost o podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s.
 8. Žádost Západočeského konzumního družstva Plzeň IČO 00031976 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec na provoz prodejen potravin ve Starém Smolivci a v Mladém Smolivci na rok 2022
 9. Žádost firmy THI NHUNG VU, IČO 25464922 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec na provoz prodejny potravin v obci Dožice na rok 2022
 10. Nabídka paní Lenky Tyrové na prodej lesa v k.ú. Mladý Smolivec
 11. Prodej nově vzniklého pozemku Nesvedovým, p. č. 870/8 dle GP 279-519/2020 v k. ú. Starý Smolivec
 12. Prodej nově vzniklého pozemku manželům Turbule, p.č. 870/36 dle GP 279-519/2020 v k. ú. Starý Smolivec
 13. Prodej nově vzniklého pozemku paní Břenické a Dvořákové, p. č. 870/35 dle GP 279-519/2020 v k. ú. Starý Smolivec
 14. Prodej nově vzniklého pozemku paní Svobodové, p. č. 833/32 dle GP 301-446/2021 v k. ú. Starý Smolivec
 15. Prodej nově vzniklého pozemku panu Matouškovi p. č. 870/40 dle GP 304-510/2021 v k. ú. Starý Smolivec
 16. Pronájem garáže u kulturního domu ve Starém Smolivci na p. č. 16/2 v k. ú. Starý Smolivec
 17. Pronájem pozemku p. č. 931/30 v k. ú. Mladý Smolivec pro parkování autobusu firmě ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.
 18. Podání žádosti o dotaci o podporu mladosmoliveckých prodejen
 19. Čištění studní v obcích
 20. Nákup traktůrku na sečení obecních pozemků
 21. Zřízení účtu na obnovu vodovodu v obcích
 22. Konkurz na pozici ředitelky MŠ Starý Smolivec, jmenování komise
 23. Pravidla pro vyhlášení dotace na domácí čistírny odpadních vod v Obci Mladý Smolivec
 24. Dodatek č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem SVS Blatná s. r. o., IČO 09927387 na opravu požární nádrže v Radošicích
 25. Oprava mostu v Mladém Smolivci z projektu „Přívalové deště léto 2021 v Mladém Smolivci“
 26. Výběr zhotovitele na ZMR Oprava budovy požární zbrojnice v Dožicích pro část výměna vjezdových vrat
 27. Výběr zhotovitele na ZMR Oprava budovy požární zbrojnice v Dožicích pro část rekonstrukce střechy
 28. Provoz tenisového kurtu
 29. Dotace a probíhající stavební akce
 30. Došlá pošta
 31. Diskuse

 

Mladý Smolivec, 12. 5. 2022

Podepsán: Jan Spour, místostarosta obce

Zveřejněno: 12.5.2022
Sejmuto: 19.5.2022