Obec Mladý Smolivec

Rekonstrukce kostela v Dožicích

Kostel sv. Michaela v Dožicích se oblékl do nového kabátu

Rekonstrukce kostela v Dožicích pokračuje již čtvrtým rokem.
V letech 2008, 2009 a 2010 jsme ve třech etapách zrekonstruovali celou střechu kostela a v letošním roce jsme začali fasádou. Nejprve jsme však museli vyměnit okna na severní straně kostela, protože ta byla v tak havarijním stavu, že by jim ani restaurátor nepomohl. Na nová okna jsme dostali dotaci z programu Ministerstva kultury ČR prostřednictvím ORP Nepomuk ve výši 50 tis Kč. Celková investice do oken byla 63 tis Kč a zakázku provedla firma Spour-Krejčí z Budislavic.
Fasádu kostela jsme také rozdělili do třech etap a letos jsme se pustili s firmou STAVEL Příbram s.r.o. do první etapy, kterou byla oprava fasády presbytáře a sakristie kostela, výroba nového maltézského znaku, výmalba a odvodnění této části kostela. I na tuto část jsme získali dotaci, zde ale z programu Plzeňského kraje Zachování a obnova kulturních památek PK. Dotace ve výši 100 tis. Kč pokryla pouze čtvrtinu celkových nákladů, které byly necelých 400 tis Kč, přesto jsme rádi za každou korunu, kterou můžeme na opravu kostela získat.
Kostel se tak může od 31. října pyšnit novým kabátem, přesněji první třetina kostela. Dominanta Dožic tak získává na kráse a důstojného vzhledu.

Autor článku: Kubová Eva
Autor fotografií: Kubová Eva