Obec Mladý Smolivec

Rozloučení se školáky

V úterý 29.6.2010 jsme měli v naší školce ve Starém Smolivci velkou slavnost – pasování předškoláků.

Pozváni byli rodiče budoucích prvňáčků a paní starostka E. Kubová.
Děti nejprve zazpívaly a přednesly básničky a pak jsem je slavnostně pasovala na školáky. Do 1. třídy odchází Adélka Konvářová, Vendulka Hlinková, Lia Vilhelmová a Daník Valenta. Děti dostaly slavnostní šerpu, vysvědčení se samými jedničkami, pohádkovou knížku s plyšákem, fotoalbum s fotkami a balíček se školními potřebami. Paní učitelky jim popřály hodně úspěchů ve škole. Paní starostka E. Kubová se také přišla s dětmi rozloučit a předala jim kufřík s potřebami na výtvarnou výchovu. Na závěr malé slavnosti jsme si se všemi dětmi připili dětským šampaňským na úspěšné vykročení předškoláků do 1. třídy ZŠ.
Svatava Šlaisová, ředitelka MŠ

Autor článku: Svatava Šlaisová
Autor fotografií: Eva Kubová