Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 1998

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 1998.

ROZPOČET 1998 - PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti 600.000
Daň z příjmu fyzických osob 200.000
Daň z příjmu právnických osob 850.000
Poplatek ze vstupného 4.000
Správní poplatky 80.000
Poplatek ze psů 8. 000
Daň z nemovitostí 800.000
Nájem pozemků 19.000
Tržby za dřevo 500.000
Pronájmy neb. prostor 50.000
Nájem byt.jednotky ZD 30.000
Tržby za vodu 300.000
Příjmy ze školního stravování 120.000
Poplatky z hrobů 20.000
Pronájem zdravotního střediska 45.000
Dividendy 5.500
Prodej pozemků 20.000
Dotace ze st.rozpočtu 132.500
Ostatní nedaňové příjmy 44.000
Úroky z účtů 7.000
Úhrada Úřadu práce 65.000
Příjmy celkem 3, 900.000

ROZPOČET 1998 - VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy 20.000
Drobný nákup 30.000
Opravy a údržba 50.000
Elektrická energie 120.000
Rozbory vody 20.000
Celkem 240.000

Kanalizace:

Drobný nákup 40.000
Mzdy 15.000
Celkem 55.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy 180.000
Sociální pojištění 90.000
Zdravotní pojištění 30.000
Drobný nákup 180.000
Pohonné hmoty 20.000
Nákup služeb, těžba dřeva, správa lesů 150.000
Celkem 650.000

Základní škola:

Hrubé mzdy 20.000
Sociální pojištění 7.000
Zdravotní pojištění 3.000
Učební pomůcky 8.000
Drobný nákup 10.000
Elektrická energie 200.000
Telefonní hovory 4.000
Příspěvek za žáky 80.000
Celkem 332.000

Mateřská škola:

Hrubé mzdy 40.000
Učební pomůcky 5.000
Drobný nákup 10.000
Elektrická energie 40.000
Uhlí 40.000
Telefonní hovory 5.000
Celkem 140.000

Odpadové hospodářství:

Kontejnery - plasty 48.000
Celkem 48.000

Školní jídelny:

Nákup potravin 120.000
Drobný nákup 4.000
Celkem 124 .000

Veřejné osvětlení:

Drobný nákup 15.000
Elektrická energie 110.000
Mzdy 5.000
Opravy a údržba 10.000
Celkem 140.000

Doprava:

Oprava m.kom. 300.000
Dopravní obslužnost 90.000
Celkem 390.000

Sociální dávky:

Sociální dávky 12.000
Celkem 12.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny 10.000
Hrubé mzdy kroniky 8.000
Příspěvek Tělovýchovné jednotě 10.000
Celkem 28.000

Požární ochrana:

Drobný nákup 120.000
Elektrická energie 5.000
Pohonné hmoty 5.000
Příspěvek SDH Budislavice 5.000
Mzdy 80.000
Celkem 215.000

Správa obce:

Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo 250.000
Sociální pojištění OZ 80.000
Zdravotní pojištění OZ 35.000
Hrubé mzdy obecní úřad 200.000
Sociální pojištění OÚ 40.000
Zdravotní pojištění OÚ 15.000
Ochranné pomůcky 5.000
Tiskopisy obecní úřad 10.000
Nábytek OÚ 50.000
Drobný nákup 50.000
Elektrická energie 30.000
Uhlí 15.000
Pohonné hmoty 60.000
Poštovní služby 30.000
Telefonní hovory 36.000
Služby peněžních ústavů 30.000
Právní konzul. služby 20.000
Opravy a údržba 50.000
Pohoštění OÚ 6.000
Dárky k živ. jubileu 14.000
Investice – kampelička Radošice 200.000
Investice – byt Radošice - projekt 10.000
- materiál 190.000
- mzdy 100.000
Celkem 1, 526.000
   
Výdaje celkem 3,900.000

Zveřejněno: 15.12.1997