Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 2000

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2000.

ROZPOČET 2000- PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti 520.000
Daň z příjmu fyzických osob - SVČ 110.000
Daň z příjmu právnických osob 1130.000
Poplatek ze vstupného 7.500
Správní poplatky 10.000
Poplatek ze psů 8. 400
Daň z nemovitostí 600.000
Poplatky z veřejných prostranství 5.000
Tržby za dřevo 580.000
Pronájmy neb. prostor 50.000
Tržby za vodu 343.000
Příjmy ze školního stravování 150.000
Pronájem zdravotního střediska 35.000
Nájem objektu Agrochov 24.000
Prodej pozemků 20.000
Účelová dotace 106.200
Územně vyrovnávací dotace 900
Úroky z účtů 50.000
Úhrada Úřadu práce 150.000
Příjmy celkem 3, 900.000

ROZPOČET 2000- VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy 10.000
Drobný nákup 10.000
Nákup ponorného čerpadla 20.000
Elektrická energie 180.000
Rozbory vody 25.000
Projekt odradonování 10.000
Celkem 255.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy 270.000
Sociální pojištění 80.000
Zdravotní pojištění 30.000
Drobný nákup 200.000
Ochranné pomůcky 5.000
Pohonné hmoty 25.000
Nákup služeb, těžba dřeva, správa lesů 250.000
Zpracování LHP 90.000
Celkem 950.000

Základní škola:

Hrubé mzdy 20.000
Sociální pojištění 7.000
Zdravotní pojištění 3.000
Učební pomůcky 14.000
Drobný nákup 5.000
Elektrická energie 120.000
Telefonní hovory 5.800
Příspěvek za žáky 68.900
Příspěvek za žáky mimo okres 32.300
Celkem 276.000

Mateřská škola:

Hrubé mzdy 40.000
Učební pomůcky 15.000
Drobný nákup 10.000
Elektrická energie 40.000
Uhlí 50.000
Telefonní hovory 6.700
Nákup služeb 13.000
Příspěvek na žáky MŠ 2.300
Celkem 177.000

Odpadové hospodářství:

Nákup služeb 20.000
Celkem 20.000

Školní jídelny:

Nákup potravin 150.000
Drobný nákup 3 .000
Celkem 153 .000

Veřejné osvětlení:

Drobný nákup 10.000
Elektrická energie 100.000
Celkem 110.000

Doprava:

Nájem z nocovny 15.000
Nákup posypového materiálu 5.000
Dopravní obslužnost 100.000
Celkem 120.000

Sociální dávky:

Příspěvek svazu důchodců 20.000
Celkem 20.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny 10.000
Hrubé mzdy kroniky 6.000
Elektrické energie knihovna 6.000
Příspěvek Tělovýchovné jednotě 10.000
El.energie kulturní dům 9.000
Drobný nákup kulturní dům 9.000
Celkem 50.000

Požární ochrana:

Mzdy 100.000
Sociální pojištění 30.000
Zdravotní pojištění 20.000
Drobný nákup 166.000
Elektrická energie 3.000
Pohonné hmoty 6.000
Školení PO 10.000
Nákup služeb 30.000
Celkem 365.000

Správa obce:

Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo 330.000
Sociální pojištění OZ 80.000
Zdravotní pojištění OZ 35.000
Hrubé mzdy obecní úřad 200.000
Sociální pojištění OÚ 75.000
Zdravotní pojištění OÚ 25.000
Ochranné pomůcky 2.000
Tiskopisy obecní úřad 20.000
Nábytek OÚ 100.000
Drobný nákup 150.000
Počítač 50.000
Elektrická energie 25.000
Uhlí 30.000
Pohonné hmoty 70.000
Poštovní služby 9.000
Telefonní hovory 40.000
Služby peněžních ústavů 40.000
Právní konzul. služby 10.000
Nákup služeb 50.000
Opravy a údržba 20.000
Pohoštění OÚ 5.000
Dárky k živ. jubileu 15.000
Příspěvek mikroregionu 23.000
Celkem 1 , 404 . 000
   
Výdaje celkem 3,900.000

Zveřejněno: 15.12.1999