Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 2002

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2002.

ROZPOČET 2002- PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti 720.000
Daň z příjmu fyzických osob - SVČ 150.000
Daň z příjmu fyzických osob - kapitál. výnos 100.000
Daň z příjmu právnických osob 700.000
Daň z přidané hodnoty 1 , 300.000
Správní poplatky 4.000
Poplatek ze psů 8. 000
Daň z nemovitostí 580.000
Neinvestiční dotace 57.200
Tržby za dřevo 762.800
Pronájmy nemovitostí 40.000
Tržby za vodu 250.000
Příjmy ze školního stravování 120.000
Pronájem zdravotního střediska 5.000
Prodej pozemků 3.000
Příjmy celkem 4, 800.000

ROZPOČET 2002- VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy 20.000
Drobný nákup 100.000
Elektrická energie 300.000
Rozbory vody 80.000
Celkem 500.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy 500.000
Drobný nákup 100.000
Ochranné pomůcky 5.000
Pohonné hmoty 40.000
Nákup služeb 216.000
Cestovné 9.000
Celkem 870.000

Základní škola:

Hrubé mzdy 30.000
Učební pomůcky 23.000
Drobný nákup 15.000
Elektrická energie 80.000
Telefonní hovory 8.000
Příspěvek za žáky 130.800
Příspěvek za žáky mimo okres z.p. 026 24.800
Nákup služeb 18.400
Celkem 330.000

Mateřská škola:

Hrubé mzdy 25.000
Učební pomůcky 20.000
Drobný nákup 35.000
Elektrická energie 50.000
Uhlí 50.000
Telefonní hovory 7.000
Nákup služeb 13.000
Celkem 200.000

Doprava:

Drobný nákup 5.000
Nájem z nocovny 17.000
Dopravní obslužnost 118.000
Celkem 140.000

Odpadové hospodářství:

Nákup služeb 30.000
Celkem 30.000

Školní jídelny:

Nákup potravin 160.000
Drobný nákup 1 .000
Celkem 161 .000

Veřejné osvětlení:

Drebný nákup 12.000
Elektrická energie 100.000
Celkem 112.000

Veřejný rozhlas:

Rekonstrukce veřejného rozhlasu 500.000
Celkem 500.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny 10.000
Hrubé mzdy kroniky 12.000
Elektrické energie knihovna 13.000
Vydání novin 30.000
Elektrická energie kulturní dům 5.000
Příspěvek Tělovýchovné jednotě 20.000
Celkem 90.000

Požární ochrana:

Obleky SDH 6.000
Drobný nákup 34.000
Elektrická energie 5.000
Pohonné hmoty 5.000
Příspěvek SDH 10.000
Celkem 60.000

Správa obce:

Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo 600.000
Hrubé mzdy obecní úřad 350.000
Ochranné pomůcky 5.000
Tiskopisy obecní úřad 20.000
Nákup DHM 10.000
Drobný nákup 80.000
Elektrická energie 20.000
Uhlí 25.000
Pohonné hmoty 80.000
Poštovní služby 10.000
Telefonní hovory 50.000
Pojištění obce 40.000
Školení pracovníků 5.000
Nákup služeb 80.000
Opravy a údržba 50.000
Pohoštění OÚ 12.000
Dárky k živ. jubileu 13.000
Příspěvek mikroregionu 24.000
Peněžní služby 33.000
Výkup pozemků 300.000
Celkem 1,807.000
   
Výdaje celkem 4,800.000

Zveřejněno: 15.12.2001