Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 2003

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2003.

ROZPOČET 2003- PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti 800.000
Daň z příjmu fyzických osob - SVČ 250.000
Daň z příjmu fyzických osob - kapitál. výnos 50.000
Daň z příjmu právnických osob 800.000
Daň z přidané hodnoty 1 , 300.000
Správní poplatky 6.000
Poplatek za TKO 250.000
Úhrada EKOKOM 20.000
Poplatek ze psů 8.000
Daň z nemovitostí 570.000
Neinvestiční dotace 56.200
Tržby za dřevo 731.000
Pronájmy nemovitostí 50.000
Tržby za vodu 350.000
Pronájem zdravotního střediska 12.000
Pronájem bytu 16.800
Prodej pozemků 5.000
Pronájem pozemků 5.000
Úroky z úctu 20.000
Příjmy celkem 5, 300.000

ROZPOČET 2003- VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy 20.000
Drobný nákup 100.000
Elektrická energie 250.000
Rozbory vody 50.000
Celkem 420.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy 100.000
Drobný nákup 102.000
Pohonné hmoty 40.000
Nákup služeb 400.000
Cestovné 8.000
Celkem 650.000

Základní škola:

Příspěvek za žáky 139.700
Příspěvek za žáky mimo okres z.p. 026 27.300
Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci 243.000
Celkem 410.000

Mateřská škola:

Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci 250.000
Celkem 250.000

Doprava:

Drobný nákup 5.000
Nákup služeb 5.000
Dopravní obslužnost 120.000
Oprava MK Budislavice 500.000
Oprava místních komunikací 100.000
Celkem 730.000

Odpadové hospodářství:

Nákup služeb 250.000
Celkem 250.000

Veřejné osvětlení:

Drobný nákup 12.000
Elektrická energie 100.000
Rekonstrukce VO Mladý Smolivec 100.000
Rekonstrukce VO Starý Smolivec 100.000
Celkem 312.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny 10.000
Hrubé mzdy kroniky 7.000
Elektrické energie knihovna 10.000
Elektrická energie kulturní dům 5.000
Celkem 32.000

Požární ochrana:

Drobný nákup 20.000
Elektrická energie 5.000
Pohonné hmoty 5.000
Příspěvek SDH 10.000
Celkem 40.000

Správa obce:

Nákup osobního automobilu 460.000
Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo 600.000
Hrubé mzdy obecní úřad 350.000
Tiskopisy obecní úřad 20.000
Drobný nákup 80.000
Elektrická energie 30.000
Uhlí 25.000
Pohonné hmoty 85.000
Poštovní služby 5.000
Telefonní hovory 53.000
Pojištění obce 40.000
Konzultační,poradenské,právní služby 10.000
Školení pracovníků 5.000
Nákup služeb 80.000
Opravy a údržba 50.000
Pohoštění OÚ 10.000
Dárky k živ. jubileu 20.000
Příspěvek mikroregionu 23.000
Peněžní služby 20.000
Výkup pozemků 30.000
Rekonstrukce bytu v Ml. Smolivci 100.000
Úpravy a opravy hřišť 100.000
Vydání Kasejovických novin 10.000
Celkem 2,206.000
   
Výdaje celkem 5,300.000

Zveřejněno: 15.12.2002