Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 2004

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2004.

ROZPOČET 2004- PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti 850.000
Daň z příjmu fyzických osob - SVČ 200.000
Daň z příjmu fyzických osob - kapitál. výnos 50.000
Daň z příjmu právnických osob 950.000
Daň z přidané hodnoty 1 , 450.000
Správní poplatky 6.000
Poplatek za TKO 270.000
Poplatek ze psů 9.000
Daň z nemovitostí 540.000
Neinvestiční dotace 31.470
Tržby za dřevo 600.000
Pronájmy nemovitostí 60.000
Tržby za vodu 424.530
Pronájem zdravotního střediska 12.000
Pronájem bytu 17.000
Prodej pozemků 5.000
Pronájem pozemků 5.000
Úroky z úctu 20.000
NIV MŠ St. Smolivec 800.000
Příjmy celkem 6, 300.000

ROZPOČET 2004- VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy 20.000
Drobný nákup 120.000
Elektrická energie 250.000
Rozbory vody 50.000
Popl. za čerpání podz. vod 40.000
Celkem 480.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy 250.000
Zdrav.,sociál.pojištění 100.000
Drobný nákup 360.000
Pohonné hmoty 40.000
Nákup služeb 480.000
Celkem 1,630.000

Školství:

Příspěvek za žáky 140.000
Příspěvek za žáky mimo okres z.p. 026 20.000
Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci 300.000
NIV MŠ St. Smolivec 800.000
Celkem 1,260.000

Doprava:

Drobný nákup 5.000
Nákup služeb 5.000
Dopravní obslužnost 120.000
Oprava MK Budislavice 570.000
Celkem 700.000

Odpadové hospodářství:

Nákup služeb 250.000
Celkem 250.000

Veřejné osvětlení:

Drobný nákup 10.000
Elektrická energie 100.000
Celkem 110.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny 10.000
Hrubé mzdy kroniky 7.000
Elektrické energie knihovna 10.000
Elektrická energie kulturní dům 5.000
Celkem 32.000

Požární ochrana:

Výstavba požární zbrojnice 70.000
Drobný nákup 70.000
Elektrická energie 5.000
Pohonné hmoty 5.000
Příspěvek SDH 10.000
Celkem 160.000

Nebytové hospodářství:

Kulturní dům St. Smolivec 100.000
Hostinec Dožice 100.000
Celkem 200.000

Správa obce:

Rekonstrukce zasedací místnosti 70.000
Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo 600.000
Hrubé mzdy obecní úřad 350.000
Tiskopisy obecní úřad 20.000
Zdravotní pojištění 50.000
Sociální pojištění 80.000
Drobný nákup 50.000
Elektrická energie 40.000
Uhlí 25.000
Pohonné hmoty 90.000
Poštovní služby 5.000
Telefonní hovory 60.000
Pojištění obce 40.000
Konzultační,poradenské,právní služby 10.000
Školení pracovníků 10.000
Nákup služeb 80.000
Opravy a údržba 50.000
Pohoštění OÚ 10.000
Dárky k živ. jubileu 20.000
Příspěvek mikroregionu 23.000
Příspěvek DSO 15.000
Peněžní služby 20.000
Výkup pozemků 30.000
Rekonstrukce bytu v Ml. Smolivci 100.000
Úpravy a opravy hřišť 100.000
Vydání Kasejovických novin 10.000
Setkání důchodců 10.000
Celkem 1,878.000
   
Výdaje celkem 6,300.000

Zveřejněno: 15.12.2003